Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

16. 06. 2024

Stamp Territories and Territorial Philately:
Postage stamp territories - The German occupation of the islands of Brac, Hvar and Korcula

Postage stamp territories - The German occupation of the islands of Brac, Hvar and Korcula
Author: Ing. Peter Valdner
Published: 15. 12. 2011 10:11

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Príspevok o známkových územiach existujúcich počas II. svetovej vojny na ostrovoch v Jadranskom mori patriacich ku bývalej Juhoslávii.


Keď sa Juhoslávia v roku 1941 rozpadla, ostrovy na pobreží Dalmácie postúpilo Chorvátsko Mussoliniho Taliansku. Keď však fašistický režim v Taliansku kolaboval a talianske vojská v roku 1943 opustili západný Balkán, ostrovy v okolí Splitu ovládli juhoslovanskí partizáni.

Územia, opustené talianskou armádou, však obsadil jeho spojenec - fašistické Nemecko. Na rad prišli aj ostrovy – známkové územia (ZZ) Brač, Hvar a Korčula. Nemecká 118. divízia horských strelcov pod velením generála Josefa Küblera sa presunula na poloostrov Pelješac, so štábom v Janjine. Odtiaľ vyšiel rozkaz na obsadenie ostrovov.

23. decembra 1943 obsadil 738. pluk horských strelcov ostrov Korčula, 12. januára 1944 bol vysadený na ostrov Brač a 19. – 21. januára 1944 dobil ostrov Hvar. V nemeckých rukách zostali ostrovy až do septembra 1944.


Známkové územia Brač, Hvar a Korčula


Je historicky potvrdené (Dr. Rommerskirchen), že nemeckí vojaci dali rozkaz na výrobu prítlačových známok pre ostrov Brač v tlačiarni Jadran v Dubrovníku a známky sa skutočne 16. mája 1944 na pošte Nerižišče používali. O vydaniach pre ostatné 2 ostrovy detaily o ich vzniku chýbajú. Mnohí nemeckí vojaci na ostrovoch v júni 1944 padli a podstatná časť známok ostrova Brač bola zničená. Chorvátske zdroje prirodzene známky, ako okupačné, odsudzujú, naopak talianske zdroje (ostrovy dlhé roky patrili Taliansku ako Brazza, Lesina a Curzola) známky evidujú a experti potvrdzujú ich pravosť.

Niekoľko údajov z prestížneho talianskeho katalógu CEI (Catalogo Enciclopedico Italiano) z roku 2005. Odvtedy ceny vzrástli...


Brač - vydaných 2.400 známok = 400 kompletných sérii so 6 známkami, katalógová hodnota nepoužitej série je 3.500 EUR. Pečiatkované známky cenový údaj už ani nemajú, v staršom katalógu Michel (1980) bola ich cena voči nepoužitej sérii o 600 DEM vyššia a náklad uvedený 2.600 známok (v skutočnosti 2.700, z ktorých sa v Dubrovníku zachovalo 50 nepoužitých sérii = 300 známok).

Známkové územia Brač, Hvar a Korčula Známkové územia Brač, Hvar a Korčula


Hvar - 6. júna 1944 vydané 2 série, spolu len 624 známok. Prvá v náklade 100 sérií so 4 známkami s katalógovou hodnotou nepoužitých známok 18.000 Eur, druhá v náklade 32 sérii so 7 leteckými známkami 30.000 EUR.

Známkové územia Brač, Hvar a Korčula Známkové územia Brač, Hvar a Korčula

Známkové územia Brač, Hvar a Korčula Známkové územia Brač, Hvar a Korčula

Známkové územia Brač, Hvar a Korčula Známkové územia Brač, Hvar a Korčula


Známky Hvar existujú aj s prítlačou červeného kríža a podľa katalógu CEI sú veľmi vzácne. Ako zberatelia známkových území (ZZ) sa však iste uspokojíme i so známkami bez tejto ďalšej prítlače.
Známkové územia Brač, Hvar a Korčula
Známkové územia Brač, Hvar a Korčula


Korčula - 24. decembra 1943 vydaných 400 známok = 100 kompletných sérii so 4 známkami, katalógová cena nepoužitej série 7.000 Eur, pečiatkovanej 5.000 Eur, na filatelistickom liste 6.250 Eur.

Známkové územia Brač, Hvar a Korčula


Listy s kombináciou známok z viacerých ostrovov sú jednoznačne filatelistické výrobky.

Známkové územia Brač, Hvar a Korčula


Vzhľadom k hodnote známok sa odporúča kupovať nepoužité známky len overené, pri použitých známkach Brač je dostatočným dôkazom pravosti pečiatka Nerežišče z 16. mája 1944.

Popri cene známok, odrážajúcich ich malé emisné náklady, je limitujúcim faktorom pri ich získavaní do zbierok ZZ aj skutočnosť, že na renomovaných aukciách sú prakticky vždy ponúkané v kompletných sériach. Riešením je len spolupráca zberateľov a ich spoločný nákup. Našťastie v Bratislave nám v rámci SSZZÚ – ASFE Slovakia spolupráca príkladne funguje. Známky zo sérií Korčula a nepoužitý Brač už našli svojich nových majiteľov z radov zberateľov známkových území, na rade sú ešte pečiatkovaný Brač a Hvar. Záujemcovia môžu kontaktovať autora článku prostredníctvom emailu: Peter Valdner.
Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Author: Peter Valdner

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists