New issue of the newsletter OLYMPSPORT 2020/1 (182)

New issue of the newsletter of the Czech Association for the Olympic and Sports Philately OLYMPSPORT

04. 08. 2020

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the journal MERKUR REVUE 2011/5

New issue of the journal MERKUR REVUE 2011/5
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.merkur-revue.eu
Published: 31. 10. 2011 00:00

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the journal MERKUR REVUE - Specialised Journal for Philately, Numismatics and Paper Money that provides specialised articles as well as recent information on the Czech, Slovak and world philately, numismatics and paper money collecting.MERKUR REVUE - odborný časopis pro filatelii, numismatiku a notafilii


Filatelistický časopis MERKUR REVUE


Redakce a administrace časopisu MERKUR REVUE:
          Telefon: +420 5 4221 1931
          E-mail: redakce@mer­kur-revue.eu
          Web: www.merkur-revue.eu

Redakční kolektiv:
          František Dvořáček, Zdeněk Filípek, Jan Klim, Milan Kračmar, Radomil Květon, Pavel Matoušek, VI. Schödelbauer, :
          Jan Štolfa, Jaromír Petřík

Odborní poradci:
          Pavel Pittermann, Jiří Stupka, Svätopluk Šablatúra

Externí spolupracovníci:
          Nizozemí: Hans van Dooremalen
          ČR: Vladimír Dražan, Petr Gebauer, Hubert Kříž
          V. Británie: Otto Hornung
          USA: Jaroslav Verner

Odpovědný vydavatel:
          Jan Klim
          MERKUR-REVUE, s.r.o., Veselá 37, 602 00 Brno 2
          Telefon: +420 5 4221 1931
Číslo MERKUR REVUE 5/2011 (Ročník XVI)


Filatelistický časopis MERKUR REVUE Filatelistický časopis MERKUR REVUEObsah


 • 65. výročí 1. letu New York – Praha
 • REPÜLÖ POSTA (III. část – dokončení)
 • Publikace „WEIPERT FALZUM“
 • 60 let emise „Čs. lázně 1951“
 • Zajímavosti z Francie
 • Tajné rytecké značky na čs. známkách
 • Dobytí jižního pólu (Amundsen) (II. část)
 • Odešel V. Houška, bývalý šéfredaktor „Filatelie“
 • Aféra padělatelů rakousko-uherských státovek
 • I. česko-slovenská výstava „Vysoké Mýto 2011“
 • Hrady a zámky na známkách z území býv. ČSR (XVIII. část)


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists