NIKODÉM GABRIELLA SZABÓ JÁNOS: HISTORY OF HUNGARIAN POSTAGE STAMP (the review) - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Poprad Collectors Bourse in Poprad (Slovakia)
NIKODÉM GABRIELLA  SZABÓ JÁNOS: HISTORY OF HUNGARIAN POSTAGE STAMP (the review)

NIKODÉM GABRIELLA SZABÓ JÁNOS: HISTORY OF HUNGARIAN POSTAGE STAMP (the review)

NIKODÉM GABRIELLA  SZABÓ JÁNOS: HISTORY OF HUNGARIAN POSTAGE STAMP (the review)

NIKODÉM GABRIELLA SZABÓ JÁNOS: HISTORY OF HUNGARIAN POSTAGE STAMP (the review)


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
NIKODÉM GABRIELLA  SZABÓ JÁNOS: HISTORY OF HUNGARIAN POSTAGE STAMP (the review)
  Recenzia knižnej publikácie A MAGYAR BÉLYEG TÖRTÉNETE (DEJINY MAĎARSKEJ ZNÁMKY), ktorá vyšla v Budpaešti v roku 2010.
   
  Author: PhDr. Štefan Kollár, PhD.
Published: 02. 11. 2014 21:07
 


NIKODÉM GABRIELLA, SZABÓ JÁNOS: A MAGYAR BÉLYEG TÖRTÉNETE (DEJINY MAĎARSKEJ ZNÁMKY)
Vydavateľ: Hírközlési múzeumi alapítvány, 2010, 244 strán, maďarsky (anglické resumé)
Tlač: Kossuth kiadó
ISBN 978-963-09-6158-5


V roku 2010 Spravodajská muzeálna základina za finančnej pomoci Maďarskej pošty vydala zaujímavú publikáciu Známkového múzea Budapešť Magyar bélyeg története (Dejiny maďarskej známky). Jej autormi sú zamestnanci Známkového múzea Budapešť (Bélyeg múzeum Budapest). Knihu tvorí desať samostatných kapitol. Prvé dve kapitoly dokumentujú stav pred vydaním a po vydaní prvých známok v Uhorsku. Tretia kapitola sa zaoberá zberateľskými tradíciami až do roku 1952. Štvrtá kapitola dokumentuje vznik a vývoj Známkového múzea. Piata sa zaoberá technológiou tlače známok a ich zmenami. Šiesta kapitola informuje o jednotlivých druhoch známok. Siedma kapitola dokumentuje formu a obsah známkovej tvorby, jej možnosti a organizáciu i súčasnú zberateľskú činnosť. V ôsmej kapitole sa autori zaoberajú zriedkavosťami, chybnou tlačou a raritnými známkami. Deviata kapitola je venovaná tvorcom známok. Posledná záverečná kapitola dokumentuje známky na pozadí historického vývoja.

Už v úvode sa autori zaoberajú myšlienkou - Prečo písať knihy o známkach? Jedným z dôvodov sú nazhromaždené návrhy známkovej tvorby, ktoré predstavujú nevyčísliteľnú kultúrno – spoločenskú hodnotu, na druhej strane považujú známku za ochrannú značku každej krajiny dokumentujúcu jej historický vývoj. Ďalším podnetom je estetická hodnota, ktorú dokladajú bohatou fotodokumentáciou.

Pre filatelistov sú hodnotné najmä prvé kapitoly týkajúce sa dejín pošty a poštovníctva, kde je možné nájsť odpovede na niektoré otázky súvisiace i s územím Slovenska v rámci Uhorska. Okrem uvedeného, dôležité údaje môžeme získať o známkovej tvorbe koncom 19. a začiatkom 20. storočia, ako aj jej vývoji po rozpade Rakúsko – Uhorska. Cennými sú i informácie o vzniku a vývoji zberateľských aktivít v Uhorsku. Kapitola týkajúca sa výroby známok a historického vývoja je zaujímavá najmä pre zberateľov maďarských známok, ale aj pre slovenských záujemcov o poštovú históriu. Publikácia nepredstavuje len zbierky múzea, ale aj archívny a galerijný materiál a preto poslúži nielen odborníkom, ale aj laickým záujemcom o známkovú tvorbu a poštovú históriu. Takto sprístupnené dokumenty verejnosti rozširujú vedomosti nielen o dejinách poštovej histórie, ale rozširujú a sprostredkúvajú informácie týkajúce sa historického vývoja Slovenska.

Je chvályhodné, že táto netradičná muzeálna práca založená na obsiahlych vedomostiach zamestnancov múzea priniesla brilantný výsledok nielen zásluhou zaujímavého obsahu, ale i vďaka kvalitnej grafickej úprave tlačiarne vydavateľstva Kossuth.

NIKODÉM GABRIELLA, SZABÓ JÁNOS: DEJINY MAĎARSKEJ ZNÁMKY (recenzia)
Post a comment

Author: PhDr. Štefan Kollár, PhD.

Published: 02. 11. 2014 21:07
 
NIKODÉM GABRIELLA  SZABÓ JÁNOS: HISTORY OF HUNGARIAN POSTAGE STAMP (the review)
NIKODÉM GABRIELLA  SZABÓ JÁNOS: HISTORY OF HUNGARIAN POSTAGE STAMP (the review)
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(John Assaraf)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk