NIKODÉM GABRIELLA SZABÓ JÁNOS: DEJINY MAĎARSKEJ ZNÁMKY (recenzia) - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Hľadám známky z lode ms LEDNICE
NIKODÉM GABRIELLA  SZABÓ JÁNOS: DEJINY MAĎARSKEJ ZNÁMKY (recenzia)

NIKODÉM GABRIELLA SZABÓ JÁNOS: DEJINY MAĎARSKEJ ZNÁMKY (recenzia)

NIKODÉM GABRIELLA  SZABÓ JÁNOS: DEJINY MAĎARSKEJ ZNÁMKY (recenzia)

NIKODÉM GABRIELLA SZABÓ JÁNOS: DEJINY MAĎARSKEJ ZNÁMKY (recenzia)


NIKODÉM GABRIELLA  SZABÓ JÁNOS: DEJINY MAĎARSKEJ ZNÁMKY (recenzia)
  Recenzia knižnej publikácie A MAGYAR BÉLYEG TÖRTÉNETE (DEJINY MAĎARSKEJ ZNÁMKY), ktorá vyšla v Budpaešti v roku 2010.
   
  Autor: PhDr. Štefan Kollár, PhD.
Publikované: 02. 11. 2014 21:07
 


NIKODÉM GABRIELLA, SZABÓ JÁNOS: A MAGYAR BÉLYEG TÖRTÉNETE (DEJINY MAĎARSKEJ ZNÁMKY)
Vydavateľ: Hírközlési múzeumi alapítvány, 2010, 244 strán, maďarsky (anglické resumé)
Tlač: Kossuth kiadó
ISBN 978-963-09-6158-5


V roku 2010 Spravodajská muzeálna základina za finančnej pomoci Maďarskej pošty vydala zaujímavú publikáciu Známkového múzea Budapešť Magyar bélyeg története (Dejiny maďarskej známky). Jej autormi sú zamestnanci Známkového múzea Budapešť (Bélyeg múzeum Budapest). Knihu tvorí desať samostatných kapitol. Prvé dve kapitoly dokumentujú stav pred vydaním a po vydaní prvých známok v Uhorsku. Tretia kapitola sa zaoberá zberateľskými tradíciami až do roku 1952. Štvrtá kapitola dokumentuje vznik a vývoj Známkového múzea. Piata sa zaoberá technológiou tlače známok a ich zmenami. Šiesta kapitola informuje o jednotlivých druhoch známok. Siedma kapitola dokumentuje formu a obsah známkovej tvorby, jej možnosti a organizáciu i súčasnú zberateľskú činnosť. V ôsmej kapitole sa autori zaoberajú zriedkavosťami, chybnou tlačou a raritnými známkami. Deviata kapitola je venovaná tvorcom známok. Posledná záverečná kapitola dokumentuje známky na pozadí historického vývoja.

Už v úvode sa autori zaoberajú myšlienkou - Prečo písať knihy o známkach? Jedným z dôvodov sú nazhromaždené návrhy známkovej tvorby, ktoré predstavujú nevyčísliteľnú kultúrno – spoločenskú hodnotu, na druhej strane považujú známku za ochrannú značku každej krajiny dokumentujúcu jej historický vývoj. Ďalším podnetom je estetická hodnota, ktorú dokladajú bohatou fotodokumentáciou.

Pre filatelistov sú hodnotné najmä prvé kapitoly týkajúce sa dejín pošty a poštovníctva, kde je možné nájsť odpovede na niektoré otázky súvisiace i s územím Slovenska v rámci Uhorska. Okrem uvedeného, dôležité údaje môžeme získať o známkovej tvorbe koncom 19. a začiatkom 20. storočia, ako aj jej vývoji po rozpade Rakúsko – Uhorska. Cennými sú i informácie o vzniku a vývoji zberateľských aktivít v Uhorsku. Kapitola týkajúca sa výroby známok a historického vývoja je zaujímavá najmä pre zberateľov maďarských známok, ale aj pre slovenských záujemcov o poštovú históriu. Publikácia nepredstavuje len zbierky múzea, ale aj archívny a galerijný materiál a preto poslúži nielen odborníkom, ale aj laickým záujemcom o známkovú tvorbu a poštovú históriu. Takto sprístupnené dokumenty verejnosti rozširujú vedomosti nielen o dejinách poštovej histórie, ale rozširujú a sprostredkúvajú informácie týkajúce sa historického vývoja Slovenska.

Je chvályhodné, že táto netradičná muzeálna práca založená na obsiahlych vedomostiach zamestnancov múzea priniesla brilantný výsledok nielen zásluhou zaujímavého obsahu, ale i vďaka kvalitnej grafickej úprave tlačiarne vydavateľstva Kossuth.

NIKODÉM GABRIELLA, SZABÓ JÁNOS: DEJINY MAĎARSKEJ ZNÁMKY (recenzia)
Poslať komentár

Autor: PhDr. Štefan Kollár, PhD.

Publikované: 02. 11. 2014 21:07
 
NIKODÉM GABRIELLA  SZABÓ JÁNOS: DEJINY MAĎARSKEJ ZNÁMKY (recenzia)
NIKODÉM GABRIELLA  SZABÓ JÁNOS: DEJINY MAĎARSKEJ ZNÁMKY (recenzia)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Každý je génius, ale ak budete rybu posudzovať podľa jej schopností šplhať na strom, strávi celý svoj život s pocitom, že je úplne hlúpa.

(Albert Einstein)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2020 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk