Autor: PhDr. Štefan Kollár

Zoznam článkov:


Horváth Lajos: Dejiny pošty Zakarpatska od počiatkov do roku 2014 (recenzia) (18.10.2015)

Recenzia knižnej publikácie KÁRPÁTALJA POSTATÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL 2014-IG (Dejiny pošty Zakarpatska od počiatkov do roku 2014), ktorá vyšla v Budapešti v roku 2015.

Banská Bystrica v poštových službách a filatelii I. (13.12.2012)

1. časť štúdie venovanej dejinám mesta Banská Bystrica, so zameraním na historické udalosti a osobnosti, ktoré možno dokumentovať poštovými známkami.

Banská Bystrica v poštových službách a filatelii III. (06.08.2013)

3. časť štúdie venovanej dejinám mesta Banská Bystrica, so zameraním na historické udalosti a osobnosti, ktoré možno dokumentovať poštovými známkami.

Banská Bystrica v poštových službách a filatelii II. (21.03.2013)

2. časť štúdie venovanej dejinám mesta Banská Bystrica, so zameraním na historické udalosti a osobnosti, ktoré možno dokumentovať poštovými známkami.

100 rokov od VEĽKEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska (19.06.2014)

Hodnotenie výstavy „100 rokov od VEĽKEJ VOJNY“ z muzeologického hľadiska od PhDr. Štefana Kollára, PhD.

NIKODÉM GABRIELLA, SZABÓ JÁNOS: DEJINY MAĎARSKEJ ZNÁMKY (recenzia) (02.11.2014)

Recenzia knižnej publikácie A MAGYAR BÉLYEG TÖRTÉNETE (DEJINY MAĎARSKEJ ZNÁMKY), ktorá vyšla v Budpaešti v roku 2010.

VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH - spomienková výstava v Stredoslovenskom múzeu Banská Bystrica (07.12.2014)

Pohľad na výstavu „VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH", ktorá nie je organizovaná poštovým múzeom, ale má čo povedať a ukázať aj zberateľom pohľadníc a poštovej histórie.

Výstava 70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY v Trenčíne - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska (23.05.2015)

Pohľad na výstavu „70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY" z muzeologického hľadiska od PhDr. Štefana Kollára, PhD. a npráp. v. v. Jozefa Koreného.

Otto Gáťa: Zväz slovenských filatelistických spolkov (1943 - 1952) (recenzia) (28.10.2016)

Recenzia knižnej publikácie Zväz slovenských filatelistických spolkov (1943 - 1952), ktorú v edícii Filatelistické štúdie vydala Slovenská filatelistická akadémia v roku 2016

Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (1939 -1945) (recenzia) (27.01.2017)

Recenzia knižnej publikácie Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (1939 -1945), ktorú v edícii Filatelistické štúdie vydala Slovenská filatelistická akadémia v roku 2016.

L. Mušinský, A. Urminský: Piešťany v zrkadle poštovej histórie 1. a 2. časť (recenzia) (23.04.2017)

Recenzia knižných publikácií Piešťany v zrkadle poštovej histórie 1. a 2. časť, vydaných v edícii Filatelistické štúdie Slovenskou filatelistickou akadémiou v rokoch 2013 1. časť a 2014 2. časť.Všetci autori

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov