Author: PhDr. Štefan Kollár

List of articles:


Horváth Lajos: Transcarpathia postal history from the beginnings to 2014 (book review) (18.10.2015)

Book review of a study publication KÁRPÁTALJA POSTATÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL 2014-IG (Transcarpathia postal history from the beginnings to 2014), published in Budapest in 2015.

Banska Bystrica in postal services and philately I. (13.12.2012)

1. časť štúdie venovanej dejinám mesta Banská Bystrica, so zameraním na historické udalosti a osobnosti, ktoré možno dokumentovať poštovými známkami.

Banska Bystrica in postal services and philately III. (06.08.2013)

3. časť štúdie venovanej dejinám mesta Banská Bystrica, so zameraním na historické udalosti a osobnosti, ktoré možno dokumentovať poštovými známkami.

Banska Bystrica in postal services and philately II. (21.03.2013)

2. časť štúdie venovanej dejinám mesta Banská Bystrica, so zameraním na historické udalosti a osobnosti, ktoré možno dokumentovať poštovými známkami.

100 years since the Great War - evaluation of the exhibition according to museological terms (19.06.2014)

Hodnotenie výstavy „100 rokov od VEĽKEJ VOJNY“ z muzeologického hľadiska od PhDr. Štefana Kollára, PhD.

NIKODÉM GABRIELLA, SZABÓ JÁNOS: HISTORY OF HUNGARIAN POSTAGE STAMP (the review) (02.11.2014)

Recenzia knižnej publikácie A MAGYAR BÉLYEG TÖRTÉNETE (DEJINY MAĎARSKEJ ZNÁMKY), ktorá vyšla v Budpaešti v roku 2010.

THE GREAT WAR IN OUR LIVES - a memorial exhibition in the Central - Slovakian Museum Banska Bystrica (07.12.2014)

Pohľad na výstavu „VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH", ktorá nie je organizovaná poštovým múzeom, ale má čo povedať a ukázať aj zberateľom pohľadníc a poštovej histórie.

Exhibition 70th ANNIVERSARY OF THE END OF THE 2nd WORLD WAR in Trencin - evaluation of the exhibition from the museological perspective (23.05.2015)

Look at the exhibition 70th ANNIVERSARY OF THE END OF THE 2nd WORLD WAR from the museological perspective by Stefan Kollar and Jozef Koreny.

Otto Gáťa: Zväz slovenských filatelistických spolkov (Union of Slovak philatelic societies) (1943 - 1952) (book review) (28.10.2016)

Book review of a text book Zväz slovenských filatelistických spolkov (Union of Slovak philatelic societies) (1943 - 1952) published in the Philatelic Studies series by Slovak Philatelic Academy in 2016.

Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (Transcarpathian Hungarian - Ruthenian labels of postal savings bank) (1939 -1945) (book review) (27.01.2017)

Book review of a text book Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (Transcarpathian Hungarian - Ruthenian labels of postal savings bank) (1939 -1945) published in the Philatelic Studies series by the Slovak Philatelic Academy in 2016.

L. Mušinský, A. Urminský: Piešťany v zrkadle poštovej histórie (Piestany in the mirror of postal history) 1st and 2nd part (book review) (23.04.2017)

Book review of a text book Piešťany v zrkadle poštovej histórie (Piestany in the mirror of postal history) 1st and 2nd part published in the Philatelic Studies series by the Slovak Philatelic Academy in 2013 and 2014.All authors

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists