Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Vychádza nový špecializovaný katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945! Je dôvod, prečo by sme ho mali mať?
Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (1939 -1945) (recenzia)

Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (1939 -1945) (recenzia)

Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (1939 -1945) (recenzia)

Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (1939 -1945) (recenzia)


Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (1939 -1945) (recenzia)
  Recenzia knižnej publikácie Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (1939 -1945), ktorú v edícii Filatelistické štúdie vydala Slovenská filatelistická akadémia v roku 2016.
   
  Autor: PhDr. Štefan Kollár, PhD.
Publikované: 27. 01. 2017 00:09
 



Názov: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (1939 -1945)
Autor: Dr. László Perneczky
Redakčná úprava: Ivan Tvrdý
Preklad z maďarského originálu: Otto Piszton
Vydavateľ: Slovenská filatelistická akadémia (SFA)
Edičný rad: Filatelistické štúdie (15. zväzok)
Tlač: PN print s.r.o. Piešťany
Rok vydania: 2016
Počet strán: 60 - 73 fotografií, 1 čierno-biela fotografia, 2 tabuľky, nemecké a anglické resumé
Formát: A5
Väzba: Mäkká
ISBN 978-80-971051-9-8
Počet výtlačkov: 60ks

Nepredajné (len pre potreby členov SFA)
László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (1939 -1945)


V rámci prvého výjazdového jesenného zasadania Slovenskej filatelistickej akadémie dňa 15. 10. 2016 v Trenčíne bola odbornej verejnosti sprístupnená kniha zahraničného člena Slovenskej filatelistickej akadémie Dr. László Perneczky, zaoberajúca sa maďarsko –rusínskymi dvojjazyčnými nálepkami poštovej sporiteľne v rokoch 1939 - 1945, v edícii Filatelistické štúdie za finančnej pomoci Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – Národného programu aktívneho starnutia. Jej autorom je odborne fundovaný, viackrát ocenený filatelista Zväzom maďarských filatelistov, znovu zakladajúci člen skupiny zberateľov R-nálepiek v rámci sekcie špecializovaných odborov filatelie MABEOSZ. Člen MAFITu (maďarská obdoba Slovenskej filatelistickej akadémie) od roku 1993.

Knihu tvoria dve samostatné časti. Prvá časť oboznamuje čitateľa s dvojjazyčnými R-nálepkami na Podkarpatskej Rusi, a dvojjazyčnými nálepkami Maďarskej kráľovskej poštovej sporiteľne, pričom sa venuje aj okolnostiam vzniku tejto inštitúcie v roku 1885. Druhá časť sa obšírne zaoberá porovnávaním R- nálepiek s nálepkami poštovej sporiteľne, ich textom, zvláštnosťami, tlačovými chybami, chybotlačami, odchýlkami, ako aj zrušením dvojjazyčných nálepiek v r.1940 po územnosprávnej reorganizácii. Jednotlivé časti sú bohato ilustrované foto materiálom a doplnené dvomi podrobnými tabuľkami, zahrňujúcimi zoznam nálepiek používaných maďarskou poštovou správou na Podkarpatskej Rusi v r. 1939 - 1945. Záver publikácie tvorí resumé v nemeckom a anglickom jazyku.

Autor v úvode vysvetľuje etnogenézu Rusínov a ich rozšírenie v rámci stredovýchodnej Európy, naznačuje zložitosť dejinného vývoja danej oblasti, ako aj príslušnosť k rôznym poštovým správam. Cez tieto kultúrno - historické skutočnosti skúma javy v časovom rozpätí 1939-1945. Základom skúmania boli z pozostalosti získané nálepky poštovej sporiteľne. Publikácia približuje odbornej verejnosti, ale i laickým záujemcom o poštovú históriu doteraz nepublikované dvojjazyčné nálepky a ich porovnanie s R – nálepkami v rámci tejto v oblasti filatelistickej literatúry menej sledovanej témy. Autor pre objektívnosť skúmaného javu vychádza prevažne z autentických archívnych materiálov svojej zbierky, s ktorými sa oboznamoval počas niekoľkoročného štúdia. Touto prácou predložil odbornej verejnosti nie len z historického hľadiska, ale i oblasti filatelie zaujímavú odbornú publikáciu, ktorá môže byť prínosom pre zberateľov i na Slovensku. Takto publikácia sa stáva významným dokladom doby a rozšíri obzor nie len filatelistov a záujemcov o historické udalosti v ktorých zohrala úlohu i naša krajina. Je potrebné pripomenúť, že tento zaujímavý obsah v už tradičnej kvalitnej úprave zastrešuje vydavateľ Ivan Tvrdý a tlačiarne PN print s.r.o. Piešťany.

Možno konštatovať, že v živote Slovenskej filatelistickej akadémie sa rodí nová tradícia a to v podobe výjazdových zasadaní, na ktorých odznievajú zaujímavé referáty jej členov, ale aj v edícii Filatelistické štúdie sa objavuje novoutvorená kvalita a to príspevkami nie len domácich, ale aj zahraničných členov. Takto akadémia v dejinách filatelie, ale aj pošty a poštovníctva zaujíma dôstojné miesto v odbornej i bádateľskej oblasti. Edičná rada Filatelistické štúdie sú určené len pre členov Slovenskej filatelistickej akadémie. Pre širšiu verejnosť je k dispozícii zvyšok nákladu po uspokojení záujmu členov. Náklad jednotlivých zväzkov je 60 kusov. Záujemcovia si jednotlivé zväzky edície môžu objednať na adrese Ivan Tvrdý, Čs. armády 60, 920 01 Hlohovec, alebo na telefónnom čísle 033 7426642, Email: itvrdy@centrum.sk



Poslať komentár





Autor: PhDr. Štefan Kollár, PhD.
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 27. 01. 2017 00:09
 
Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (1939 -1945) (recenzia)
Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (1939 -1945) (recenzia)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Nie je jednoduché prijať skutočnosť, že ste sami príčinou pocitov, ktoré vám berú radosť zo života. Keď viete, že si viete vytvoriť svoje vlastné trápenie, je logické, že si viete vytvoriť aj svoju radosť.

(Susan Jeffers)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.