Ponuka československých monografií poštových známok a poštovej histórie

Ponúkam na predaj niekoľko zväzkov československých monografií poštových známok a poštovej histórie vo veľmi dobrom stave.

03. 12. 2023

Filatelistická knižná literatúra:
Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (1939 -1945) (recenzia)

Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (1939 -1945) (recenzia)
Autor: PhDr. Štefan Kollár, PhD.
Publikované: 27. 01. 2017 00:09

Recenzia knižnej publikácie Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (1939 -1945), ktorú v edícii Filatelistické štúdie vydala Slovenská filatelistická akadémia v roku 2016.Názov: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (1939 -1945)
Autor: Dr. László Perneczky
Redakčná úprava: Ivan Tvrdý
Preklad z maďarského originálu: Otto Piszton
Vydavateľ: Slovenská filatelistická akadémia (SFA)
Edičný rad: Filatelistické štúdie (15. zväzok)
Tlač: PN print s.r.o. Piešťany
Rok vydania: 2016
Počet strán: 60 - 73 fotografií, 1 čierno-biela fotografia, 2 tabuľky, nemecké a anglické resumé
Formát: A5
Väzba: Mäkká
ISBN 978-80-971051-9-8
Počet výtlačkov: 60ks

Nepredajné (len pre potreby členov SFA)
László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (1939 -1945)


V rámci prvého výjazdového jesenného zasadania Slovenskej filatelistickej akadémie dňa 15. 10. 2016 v Trenčíne bola odbornej verejnosti sprístupnená kniha zahraničného člena Slovenskej filatelistickej akadémie Dr. László Perneczky, zaoberajúca sa maďarsko –rusínskymi dvojjazyčnými nálepkami poštovej sporiteľne v rokoch 1939 - 1945, v edícii Filatelistické štúdie za finančnej pomoci Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – Národného programu aktívneho starnutia. Jej autorom je odborne fundovaný, viackrát ocenený filatelista Zväzom maďarských filatelistov, znovu zakladajúci člen skupiny zberateľov R-nálepiek v rámci sekcie špecializovaných odborov filatelie MABEOSZ. Člen MAFITu (maďarská obdoba Slovenskej filatelistickej akadémie) od roku 1993.

Knihu tvoria dve samostatné časti. Prvá časť oboznamuje čitateľa s dvojjazyčnými R-nálepkami na Podkarpatskej Rusi, a dvojjazyčnými nálepkami Maďarskej kráľovskej poštovej sporiteľne, pričom sa venuje aj okolnostiam vzniku tejto inštitúcie v roku 1885. Druhá časť sa obšírne zaoberá porovnávaním R- nálepiek s nálepkami poštovej sporiteľne, ich textom, zvláštnosťami, tlačovými chybami, chybotlačami, odchýlkami, ako aj zrušením dvojjazyčných nálepiek v r.1940 po územnosprávnej reorganizácii. Jednotlivé časti sú bohato ilustrované foto materiálom a doplnené dvomi podrobnými tabuľkami, zahrňujúcimi zoznam nálepiek používaných maďarskou poštovou správou na Podkarpatskej Rusi v r. 1939 - 1945. Záver publikácie tvorí resumé v nemeckom a anglickom jazyku.

Autor v úvode vysvetľuje etnogenézu Rusínov a ich rozšírenie v rámci stredovýchodnej Európy, naznačuje zložitosť dejinného vývoja danej oblasti, ako aj príslušnosť k rôznym poštovým správam. Cez tieto kultúrno - historické skutočnosti skúma javy v časovom rozpätí 1939-1945. Základom skúmania boli z pozostalosti získané nálepky poštovej sporiteľne. Publikácia približuje odbornej verejnosti, ale i laickým záujemcom o poštovú históriu doteraz nepublikované dvojjazyčné nálepky a ich porovnanie s R – nálepkami v rámci tejto v oblasti filatelistickej literatúry menej sledovanej témy. Autor pre objektívnosť skúmaného javu vychádza prevažne z autentických archívnych materiálov svojej zbierky, s ktorými sa oboznamoval počas niekoľkoročného štúdia. Touto prácou predložil odbornej verejnosti nie len z historického hľadiska, ale i oblasti filatelie zaujímavú odbornú publikáciu, ktorá môže byť prínosom pre zberateľov i na Slovensku. Takto publikácia sa stáva významným dokladom doby a rozšíri obzor nie len filatelistov a záujemcov o historické udalosti v ktorých zohrala úlohu i naša krajina. Je potrebné pripomenúť, že tento zaujímavý obsah v už tradičnej kvalitnej úprave zastrešuje vydavateľ Ivan Tvrdý a tlačiarne PN print s.r.o. Piešťany.

Možno konštatovať, že v živote Slovenskej filatelistickej akadémie sa rodí nová tradícia a to v podobe výjazdových zasadaní, na ktorých odznievajú zaujímavé referáty jej členov, ale aj v edícii Filatelistické štúdie sa objavuje novoutvorená kvalita a to príspevkami nie len domácich, ale aj zahraničných členov. Takto akadémia v dejinách filatelie, ale aj pošty a poštovníctva zaujíma dôstojné miesto v odbornej i bádateľskej oblasti. Edičná rada Filatelistické štúdie sú určené len pre členov Slovenskej filatelistickej akadémie. Pre širšiu verejnosť je k dispozícii zvyšok nákladu po uspokojení záujmu členov. Náklad jednotlivých zväzkov je 60 kusov. Záujemcovia si jednotlivé zväzky edície môžu objednať na adrese Ivan Tvrdý, Čs. armády 60, 920 01 Hlohovec, alebo na telefónnom čísle 033 7426642, Email: itvrdy@centrum.sk
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov