Svetová výstava poštových známok EFIRO 2024 - Zlaté ťaženie slovenskej filatelie pokračuje (česky)

Zhodnotenie svetovej výstavy EFIRO 2024 v Bukurešti dlhoročným úspešným vystavovateľom, nie však porotcom, Jaromírom Petříkom.

17. 07. 2024

Zberateľské burzy:
Sobotná filatelistická burza v Brne (Česko)

Sobotná filatelistická burza v Brne (Česko)
Miesto: Restaurace U Lasa, Merhautová ul. 110, Brno (Česká republika)
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 29. 10. 2022

Pozvanie na pravidelnú sobotnú filatelistickú burzu v Brne (Česká republika)


Čas konania: 8:00 - 12:00
(burza sa koná každú 2. a poslednú sobotu v mesiaci - mimo sviatkov a prázdnin)

Ďalšie termíny v roku 2022: 8. 10., 29. 10.

Organizátor: Klub filatelistů Alfonse Muchy 06-22 v Brně v spolupráci so zberateľmi pohľadníc Orbis pictus.

Informácie a objednávka stolov:

» Klub filatelistů A. Muchy, Orlí 30, 602 00 Brno

» Tel.: +420 722 405 095

» Email: kfamuchy@seznam.cz

» Web: Klub filatelistů Alfonse Muchy v BrněMapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Časopis FILATELIE

© Internetová stránka: Klub filatelistů Alfonse Muchy v Brně


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov