Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2023.

25. 04. 2024

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Protective elements of Slovak postage stamps and stationery

Protective elements of Slovak postage stamps and stationery
Author: Rudolf Šulej
Published: 26. 09. 2014 20:58

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Študijný článok venovaný ochranným prvkom použitých pri tlači slovenských poštových známok a celín.


Na ochranu poštových známok a celín pred falšovaním sa používajú rôzne spôsoby ich tlače, špeciálne upravený papier, perforácia známok a rôzna kombinácia ochranných prvkov. Za ochranný prvok poštových známok môžeme považovať rôzne tlačové techniky okrem samostatnej ofsetovej tlače.


Tlačové techniky:

 1. rotačná oceľotlač
  Ochranné prvky slovenských poštových známok Napr. Pof. č. 211 – Prezident SR Rudolf Schuster
   
 2. rotačná oceľotlač kombinovaná s hĺbkotlačou
  Ochranné prvky slovenských poštových známok Napr. Pof. č. 160 - Trnava
   
 3. tlač z hĺbky,
  Ochranné prvky slovenských poštových známok Pof. č. 324 – EUROPA - Prázdniny
   
 4. tlač z hĺbky s dvojitým reliéfom
  Ochranné prvky slovenských poštových známok Pof. č. 318 - Valentín
   
 5. oceľotlač z plochých platní
  Ochranné prvky slovenských poštových známok Napr. Pof. č. 365 - Umenie
   
 6. oceľotlač z plochých platní kombinovaná s ofsetovou tlačou
  Ochranné prvky slovenských poštových známok Napr. Pof. č. 363 – Technické pamiatky
   
 7. ofsetová tlač kombinovaná s ďalším ochranným prvkom (ďalšími ochrannými prvkami) - reliéfna termotlač (437) alebo termorazba (457)
  Ochranné prvky slovenských poštových známok Ochranné prvky slovenských poštových známok
  Pof. č. 437 – Pamätná prvá eurová známka Pof. č. 457 – Prezident SR
   
 8. ofsetová tlač kombinovaná s ďalším ochranným prvkom - reliéfna tlač (375)
  Ochranné prvky slovenských poštových známok  
  Pof. č. 375 – EUROPA – Imigranti očami mladých ľudí  
   

Ochranným prvkom pri ofsetovej tlači je aj použitie tzv. stochastického rastru (hovorovo "pieskového").

Ochranné prvky slovenských poštových známok Ochranné prvky slovenských poštových známok
Pof. č. 357 – Bienále ilustrácií Bratislava


Ďalšie ochranné prvky použité v slovenskej známkovej tvorbe:

 1. použitie ceninového papiera
  1. bez optických prísad (bp),
  2. optický zjasnený (oz),
  3. so zámernou prísadou luminiscenčnej prísady (fla, fld, fls, fl2), bohužiaľ s často veľmi rozkolísanou kvalitou,
  4. bez optických prísad s prímesou vlákien v papierovine (Pof. č. 322, 323, 327, 329, 330, 331, 332, 338-343),
   Ochranné prvky slovenských poštových známok   Ochranné prvky slovenských poštových známok  
   Napr. Pof. č. 340 – Atény 2004 – Slovenskí medailisti
  5. s luminiscenčnými vláknami (Pof. č. 378, 380, 389, 390, 391, 392, 393),
  6. s natlačeným "žilkovaním" (Pof. č. 318, 319, 324),
   Ochranné prvky slovenských poštových známok   Ochranné prvky slovenských poštových známok  
   Napr. Pof. č. 324 – EUROPA - Prázdniny
 2. použitie špeciálnych farieb
  1. UV farby,
  2. iridescentná podtlač (eurové výplatné známky),
   Ochranné prvky slovenských poštových známok   Ochranné prvky slovenských poštových známok  
   Napr. Pof. č. 441 - Kostol sv. Jána Krstiteľa v Sedmerovci – Pominovciach
 3. použitie špeciálnej perforácie
  1. oválne otvory (Pof. č. 319, 324),
   Ochranné prvky slovenských poštových známok   Ochranné prvky slovenských poštových známok  
  2. otvor v obraze známky (perforácia v tvare hviezdičky, ktorá slúži ako individuálny ochranný prvok),
   Ochranné prvky slovenských poštových známok   Ochranné prvky slovenských poštových známok   Pof. č. 487 – Boj proti HIV  
   Ochranné prvky slovenských poštových známok

   Na tejto známke je ťažšie čitateľný text „Boj proti HIV“ na spodnom okraji známky pod menom autora návrhu známky a rokom vydania.

Známky tlačené ofsetom bez ochranných prvkov

 1. známka Pofis č. 297 - 3. miesto na MS v ľadovom hokeji, Fínsko 2003, tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia,
  Ochranné prvky slovenských poštových známok  
 2. známka Pofis č. 333 - Pltníci na Dunajci - spoločné vydanie s Poľskom, tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia.
  Ochranné prvky slovenských poštových známok  

Známky tlačené ofsetom s ochranným prvkom - mikrotlač


U väčšiny známok tlačených ofsetom bol v rokoch 2004 – 2007 použitý papier bez prísad a známky boli chránené ďalším ochranným prvkom (prvkami). Predovšetkým to bola mikrotlač (mikrolinka), ktorý je jedným z ochranných prvkov cenín, tlačených ofsetom, sťažujúcich ich sfalšovanie, na ktorú sa chcem vo svojom príspevku zamerať. Mikrotlač je veľmi drobný text viditeľný pod veľkým zväčšením.

Použitie mikrotlače je pre ofset charakteristické, pretože iné tlačové techniky, použité pri tlači slovenských známok a celín - oceľotlač a hĺbkotlač sú sami osebe ťažko sfalšovateľné, resp. hĺbkotlačou nie je možné mikrotlač vytlačiť.

Ochranný prvok mikrotlač bol použitý na známkach Pof. č.: 317, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 337, 338-343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 378, 379, 380, 383, 384, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 396, 397, 398, 401, 405, 408, 411, 412, 413, 414 a 415.


Známky a celiny s mikrotlačou boli tlačené v týchto tlačiarňach:

 1. známky
  • Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia (WSP),
  • Cartor Security Printig, Francúzsko (CSP),
  • Állami Nyomda Nyrt, Maďarsko (ÁN),
  • Poštovní tiskárna cenin, Praha, Česká republika (PTC),
 2. celiny
  ochranný prvok mikrotlač bol použitý na poštových lístkoch Pof. č. CDV 7, 20, 23, 32, 62, 65, 78, 88, 94, 107, 108, 119, 132, 149, 163, 179, 192, 216, 226
  • Tlačiareň cenín Kasico, Bratislava (Kasico),
  • Tlačiareň cenín Prompt, Bratislava (Prompt),
  • Állami Nyomda Nyrt, Maďarsko (ÁN),
  • Poštovní tiskárna cenin, Praha, Česká republika (PTC),
  • Kníhtlač Gerthofer, Zohor (Zohor),
  ochranný prvok mikrotlač bol použitý na celinových pohľadniciach Pof. č. CPH 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12
  • Poštovní tiskárna cenin, Praha, Česká republika (PTC),
  ochranný prvok mikrotlač bol použitý na celinových personalizovaných obálkach Pof. č. COP 1, 2, 3, 4
  • Kníhtlač Gerthofer, Zohor (Zohor).

Pri mikrotlači bolo použitých niekoľko typov písma a spôsobu písania textu. Niektoré známky majú chybný text mikrotlače.

 1. „SLOVENSKÁPOŠTARRRR“ (RRRR – rok 2006, 2007), je použitý súvislý text bez medzerníkov.
  Ochranné prvky slovenských poštových známok Pof. č. 370 – Poprad aj známky Pof. č. 368, 369, 371, 372, 380, 383, 384, 387, 388, 393, 405.
  Ochranné prvky slovenských poštových známok
 2. „SLOVENSKÁPOŠTA2005“, je použitý súvislý text a za rokom je medzerník.
  Ochranné prvky slovenských poštových známok Pof. č. 354 - Bratislavský mier aj známky Pof. č. 352, 353, 355, 356,358, 366, 367, 368, 389, 390, 391, 392, 396.
  Ochranné prvky slovenských poštových známok
 3. „Slovenská pošta 2006“, je použitý medzerník medzi slovami a rokom a za rokom.
  Ochranné prvky slovenských poštových známok Pof. č. 379 - Hrad Devín s personalizovaným kupónom aj známka Pof. č. 378.
  Ochranné prvky slovenských poštových známok
 4. „Slovenskápošta2007 “, je použitý súvislý text a za rokom je medzerník.
  Ochranné prvky slovenských poštových známok Pof.č. 397 - EUROPA 2007 – 100 rokov skautingu aj známky Pof. č. 398, 401.
  Ochranné prvky slovenských poštových známok

Poznámka: Na známkach Pof. č. 338 až 343 – Atény 2004 - Slovenskí medailisti nie je mikrotlač, alebo mikrotlač je v spodnej časti známok (tmavá farba) a je nečitateľná!


Chybný text:

 1. „SLOVENŝKÁPOSTA2004“, je použitý súvislý text a za rokom je medzerník. V názve SLOVENSKÁ je použité v druhom písmene „S“ malé (menšie) písmeno „ŝ“ s vokáňom a v názve POŠTA je písmeno „S“ bez mäkčeňa.
  Ochranné prvky slovenských poštových známok Ochranné prvky slovenských poštových známok
  Pof. č. 322 - Svadobné kroje - mužský kroj z Paty ochranné vlákna
   
  Ochranné prvky slovenských poštových známok


  Ochranné prvky slovenských poštových známok Ochranné prvky slovenských poštových známok
  Pof. č. 323 - Svadobné kroje - ženský kroj z Paty ochranné vlákna
   
  Ochranné prvky slovenských poštových známok
   
  Ochranné prvky slovenských poštových známok  
 2. „SLOVENSKÁ POŝTA 2004 “, je použitý medzerník medzi slovami a rokom a za rokom. V názve POŠTA je namiesto veľkého písmena „Š“ chybne použité malé (menšie) písmeno „ŝ“ s vokáňom. Rok 2004 je vytlačený menšími číslicami.
  Ochranné prvky slovenských poštových známok Ochranné prvky slovenských poštových známok
  Pof. č. 320 - Kvet s personalizovaným kupónom aj známka Pof. č.317. Pof. č. 321 - Veľká noc 2004 - Kraslica.
   
  Ochranné prvky slovenských poštových známok
 3. „SLOVENSKÁPOšTA2004“, je použitý súvislý text bez medzerníkov. V názve POŠTA je namiesto veľkého písmena „Š“ chybne použité malé (menšie) písmeno „š“.
  Ochranné prvky slovenských poštových známok
  Pof. č. 326 - Vstup do NATO aj známky Pof. č. 325, 327, 330, 331, 332, 337, 345, 346, 347, 348, 349, 350.
   
  Ochranné prvky slovenských poštových známok
   
 4. „SLOVENSKÁPOšTA2004“, je použitý súvislý text a za rokom je medzerník. V názve POŠTA je namiesto veľkého písmena „Š“ chybne použité malé (menšie) písmeno „š“.
  Ochranné prvky slovenských poštových známok
  Pof. č. 344 – Deň poštovej známky aj známky Pof. č. 328, 329, 334.
   
  Ochranné prvky slovenských poštových známok
   
 5. „SLOVENSKAPOSTARRRR“ (RRRR – rok 2007, 2008), je použitý súvislý text bez medzerníkov. V názve neboli použité diakritické znamienka „Á“ SLOVENSKÁ a „Š“ POŠTA.
  Ochranné prvky slovenských poštových známok
  Pof. č. 412 - Deň poštovej známky – Poľná pošta aj známky Pof. č. 408, 411, 413, 414, 415.
   
  Ochranné prvky slovenských poštových známok

Poznámka: Vokáň alebo cirkumflex (ˆ) je diakritické znamienko označujúce zmenený prízvuk alebo výslovnosť písmena. Vyzerá ako mäkčeň otočený o 180°. V slovenskej abecede „ô“ a „Ô“.


Použitie mikrotlače v celinách


 1. Poštové lístky
  CDV 7, 20, 23, 32, 62, 65, 78, 88, 94, 107, 108, 119, 132, 149, 163, 179, 192, 216, 226.
  V prvom adresnom riadku, resp. v druhom adresnom riadku a u CDV 226 v poslednom adresnom riadku je mikrotlač „SLOVENSKÁPOŠTA“. Poštové lístky CDV 1 a CDV 3 boli vytlačené bez ochranných prvkov.
  Ochranné prvky slovenských poštových známok CDV 7 - Devín.
   
  Ochranné prvky slovenských poštových známok
 2. Celinové pohľadnice
  CPH 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12.
  V druhom adresnom riadku, resp. v poslednom adresnom riadku je mikrotlač „SLOVENSKÁPOŠTA“.
  Ochranné prvky slovenských poštových známok Napr. CPH 1 – Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011.
   
 3. Celinové personalizované obálky
  COP 1, 2, 3, 4.
  Pri tlači celinových personalizovaných obálok bola použitá mikrotlač v imitácii zúbkovania a perforácie známky a kupónu, „SLOVENSKÁPOŠTA“.
  Ochranné prvky slovenských poštových známok Napr. COP 1 – 20 rokov Slovenskej pošty.
   
  Ochranné prvky slovenských poštových známok

Falzifikáty mikrotlače na celinách


Slovenská pošta vydala dňa 15. 2. 1999 poštový lístok – Dominanty Bratislavy v nominálnej hodnote 4,- Sk vytlačený ofsetom, s ochranným prvkom mikrotlač v druhom adresnom riadku, papier oz.
Ochranné prvky slovenských poštových známok CDV 32 – Dominanty Bratislavy.
 

Vyrobené boli dva typy týchto poštových lístkov:

 1. CDV 32 I, kde modrá farba je vodorovne šrafovaná a čierna farba je rastrovaná,
  Ochranné prvky slovenských poštových známok Ochranné prvky slovenských poštových známok
  neprerušovaná modrá farba a bez bielej škvrny v kresbe vĺn známky mikrotlač
   
  Ochranné prvky slovenských poštových známok Ochranné prvky slovenských poštových známok
  okienka PSČ text „Odosielateľ:“ s dvojbodkou
   
 2. CDV32 II, kde modrá farba je šikmo šrafovaná a čierna farba je šikmo šrafovaná,
  Ochranné prvky slovenských poštových známok Ochranné prvky slovenských poštových známok
  modrá farba je šikmo šrafovaná a čierna farba je šikmo šrafovaná mikrotlač
   
  Ochranné prvky slovenských poštových známok  
  okienka PSČ  
   

Tento poštový lístok bol neskôr na škodu Slovenskej pošty sfalšovaný ofsetovou tlačou alebo tlačou na kopírovacom stroji. Sú dva typy falzifikátov poštových lístkov:

 1. CDV 32 Fa, ktorý má niekoľko chýb a bezchybnú (lepšie čitateľnú) mikrotlač, papier ???
  Ochranné prvky slovenských poštových známok CDV 32 Fa.
   
  Ochranné prvky slovenských poštových známok Ochranné prvky slovenských poštových známok
  prerušovaná modrá farba a biela škvrna v kresbe vĺn na známke mikrotlač
   
  Ochranné prvky slovenských poštových známok Ochranné prvky slovenských poštových známok
  okienka PSČ tvorené jednoduchými bodmi chýba dvojbodka za textom „Odosielateľ“
   

  Porovnanie tlače písma loga Slovenskej pošty CDV 32 I a falzifikátu CDV 32 Fa
  Ochranné prvky slovenských poštových známok Ochranné prvky slovenských poštových známok
  CDV 32 I CDV 32 Fa
   
 2. CDV 32 Fb, ktorý má rastrovanú modrú farbu a bezchybná mikrotlač, papier ???.

  Autor príspevku nevlastní CDV 32 Fb, z tohto dôvodu nie sú obrázky k dispozícii.

Detaily mikrotlače na pravých CDV a na falzifikátoch CDV:

Ochranné prvky slovenských poštových známok
Hore – CDV 32 I a CDV 32 II, v strede – CDV 32 Fa, dole – CDV 32 Fb.
 

Slovenská pošta pri vydaní ďalších CDV spolu s mikrotlačou zvýšila ochranu pred falšovaním pridaním ďalších ochranných prvkov:

 1. špeciálny ceninový papier s ochrannými vláknami a s priesvitkou, papier bp,
 2. papier bp s priesvitkou,
 3. hologram, papier oz alebo bp.

Ochrannými prvkami vydávaných CPH sú mikrotlač a hologram. O ochrane celín hologramom, ich typoch a chybách sa zameriam v ďalšom príspevku.

Záverom môžem konštatovať, že jediný ochranný prvok mikrotlač na známkach tlačených ofsetom a na celinách nestačí pred ich sfalšovaním.Použitá literatúra:
Vestníky MDPT/MDVRR SR,
www.telecom.gov – Známková tvorba,
www.pofis.sk,
Katalóg EVRO 2005,
Katalóg ZBERATEĽ 2013
a poznatky Ing. Miroslava Gereca.

Author: Rudolf Šulej

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists