Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 1/2024

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

01. 07. 2024

Philatelic book literature:
Postage stamp territories - CSR - revolutionary stamps 1944-5

Postage stamp territories - CSR -  revolutionary stamps 1944-5
Author: Ing. Peter Valdner
Published: 30. 12. 2014 21:08

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Article from the postage stamp territories area focused on the so-called revolutionary stamps being used on the gradually liberatied of Czechoslovak territory in 1944 and 1945.


V roku 2011 bol zverejnený môj článok o revolučných známkach (viď Známkové územia - Slovensko - revolučné známky 1944-5 ). S potešením môžem konštatovať, že odvtedy som sa už nestretol s nikým, kto by o ich existencii a používaní v roku 1945 pochyboval. Nenahováram si, že to je zásluhou môjho článku, verím však, že je to zásluhou kníh pánov Juana Santeugeniu a Karla Holoubka, ktoré som v tom článku spomínal.

Pokročilejšieho zberateľa však iste zarazilo, že v knihe J. Santaeugeniu je spomínaných a zobrazených ďaleko viac známok, ako u K. Holoubka. Že by zahraničný zberateľ mal lepšie informácie, ako známy zberateľ v ČR? Veľmi jednoduché zdôvodnenie som dostal od samotného K. Holoubka – uvádzal len známky, ktoré mal vo svojej zbierke.

Zostala však ďalšia otázka. Je priradenie jednotlivých pretlačí (či prítlačí, ako vo svojej knihe zdôvodňuje K. Holoubek) ku konkrétnym mestám a obciam v knihe J. Santaeugeniu správne? To je pre zberateľov známkových území (ZZ) otázka zásadná. Tá pochybnosť vychádzala z toho, že v 6 vydaniach jeho knihy sa niektoré pretlače ”sťahovali” z mesta do mesta. Skúmaním dostupných poštou prešlých obálok sa však ukázalo, že v najnovšom vydaní (šiestom, jedinom farebnom) sú už zrejme priradenia, aspoň tie, kde som mal možnosť vidieť obálky, správne.

Rozhodol som sa však urobiť ešte jedno preverenie – pozrieť sa na prípad, ktorý K. Holoubek neuvádza, ale J. Santaeugenia áno. Náhoda chcela, aby som bol v správnom čase na správnom mieste a dostal sa k veľmi zaujímavému dokumentu, podpísanému veliteľom ”partizánskeho” oddielu Mstitel, pôsobiacemu pod velením B. Havránka v máji 1945 v pražských Strašniciach.

J. Santaeugenia uvádza známky zo Strašníc v abecednom poradí nasledovne:


Revolučné známky ČSR v rokoch 1944 - 1945


Ako je vidieť z nasledovného dokumentu, nebol od pravdy ďaleko. Pretlačených bolo síce viac známok ako uviedol, ale skutočne všetky existovali. Z dokladu sa dokonca dá vyčítať kedy a kde boli vyrobené a na ktorej pošte a kedy opečiatkované. Len poznámka na okraj - dokument má aj druhú stranu


Revolučné známky ČSR v rokoch 1944 - 1945


A Vojenský ústredný archív ČR potvrdil, že Blahomír Havránek, na dokumente podpísaný, skutočne oddielu Mstitel v danom čase a mieste velil.


Revolučné známky ČSR v rokoch 1944 - 1945


Teda logický záver – údaje v knihe J. Santauegeniu, u nás známeho ako Grau, sú dôveryhodné, hoci nie kompletné.

Návštevníci Bratislavských zberateľských dní alebo veľtrhu Sberatel v Prahe si iste všimli zberateľa z Nórska, ktorý pretlače hľadá. Pred 10 rokmi o nich nevedel nič, zbieral všeobecne ZZ. Potom sme sa zoznámili, navštívil ma, kúpil si knihu J. Santaeugeniu a dnes už na tému revolučné pretlače ČSR pripravuje výstavný exponát.

Odporúčam preto ešte raz všetkým vážnym záujemcom o revolučné pretlače ČSR, aby si zaobstarali knihu J. Santaeugeniu (Graua) s farebnými fotografiami pretlačí. Investícia do nej sa im vráti už pri odhalení 3 - 4 sérií napodobenín.

Ak sa vám nepodarilo otvoriť horeuvedenú webovú stránku s článkom z roku 2011, tak ešte raz obálka knihy Juana SANTAEUGENIU Graua.


Revolučné známky ČSR v rokoch 1944 - 1945Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Author: Peter Valdner

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists