Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2021

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2021.

27. 05. 2022

Stamp Territories and Territorial Philately:
Postage stamp territories - CSR - revolutionary stamps 1944-5

Postage stamp territories - CSR -  revolutionary stamps 1944-5
Author: Ing. Peter Valdner
Published: 30. 12. 2014 21:08

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Article from the postage stamp territories area focused on the so-called revolutionary stamps being used on the gradually liberatied of Czechoslovak territory in 1944 and 1945.


V roku 2011 bol zverejnený môj článok o revolučných známkach (viď Známkové územia - Slovensko - revolučné známky 1944-5 ). S potešením môžem konštatovať, že odvtedy som sa už nestretol s nikým, kto by o ich existencii a používaní v roku 1945 pochyboval. Nenahováram si, že to je zásluhou môjho článku, verím však, že je to zásluhou kníh pánov Juana Santeugeniu a Karla Holoubka, ktoré som v tom článku spomínal.

Pokročilejšieho zberateľa však iste zarazilo, že v knihe J. Santaeugeniu je spomínaných a zobrazených ďaleko viac známok, ako u K. Holoubka. Že by zahraničný zberateľ mal lepšie informácie, ako známy zberateľ v ČR? Veľmi jednoduché zdôvodnenie som dostal od samotného K. Holoubka – uvádzal len známky, ktoré mal vo svojej zbierke.

Zostala však ďalšia otázka. Je priradenie jednotlivých pretlačí (či prítlačí, ako vo svojej knihe zdôvodňuje K. Holoubek) ku konkrétnym mestám a obciam v knihe J. Santaeugeniu správne? To je pre zberateľov známkových území (ZZ) otázka zásadná. Tá pochybnosť vychádzala z toho, že v 6 vydaniach jeho knihy sa niektoré pretlače ”sťahovali” z mesta do mesta. Skúmaním dostupných poštou prešlých obálok sa však ukázalo, že v najnovšom vydaní (šiestom, jedinom farebnom) sú už zrejme priradenia, aspoň tie, kde som mal možnosť vidieť obálky, správne.

Rozhodol som sa však urobiť ešte jedno preverenie – pozrieť sa na prípad, ktorý K. Holoubek neuvádza, ale J. Santaeugenia áno. Náhoda chcela, aby som bol v správnom čase na správnom mieste a dostal sa k veľmi zaujímavému dokumentu, podpísanému veliteľom ”partizánskeho” oddielu Mstitel, pôsobiacemu pod velením B. Havránka v máji 1945 v pražských Strašniciach.

J. Santaeugenia uvádza známky zo Strašníc v abecednom poradí nasledovne:


Revolučné známky ČSR v rokoch 1944 - 1945


Ako je vidieť z nasledovného dokumentu, nebol od pravdy ďaleko. Pretlačených bolo síce viac známok ako uviedol, ale skutočne všetky existovali. Z dokladu sa dokonca dá vyčítať kedy a kde boli vyrobené a na ktorej pošte a kedy opečiatkované. Len poznámka na okraj - dokument má aj druhú stranu


Revolučné známky ČSR v rokoch 1944 - 1945


A Vojenský ústredný archív ČR potvrdil, že Blahomír Havránek, na dokumente podpísaný, skutočne oddielu Mstitel v danom čase a mieste velil.


Revolučné známky ČSR v rokoch 1944 - 1945


Teda logický záver – údaje v knihe J. Santauegeniu, u nás známeho ako Grau, sú dôveryhodné, hoci nie kompletné.

Návštevníci Bratislavských zberateľských dní alebo veľtrhu Sberatel v Prahe si iste všimli zberateľa z Nórska, ktorý pretlače hľadá. Pred 10 rokmi o nich nevedel nič, zbieral všeobecne ZZ. Potom sme sa zoznámili, navštívil ma, kúpil si knihu J. Santaeugeniu a dnes už na tému revolučné pretlače ČSR pripravuje výstavný exponát.

Odporúčam preto ešte raz všetkým vážnym záujemcom o revolučné pretlače ČSR, aby si zaobstarali knihu J. Santaeugeniu (Graua) s farebnými fotografiami pretlačí. Investícia do nej sa im vráti už pri odhalení 3 - 4 sérií napodobenín.

Ak sa vám nepodarilo otvoriť horeuvedenú webovú stránku s článkom z roku 2011, tak ešte raz obálka knihy Juana SANTAEUGENIU Graua.


Revolučné známky ČSR v rokoch 1944 - 1945Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Author: Peter Valdner

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists