Postage stamp territories - CSR - revolutionary stamps 1944-5 - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Looking for postage meter marks of the Slovak Olympic Committee
Postage stamp territories - CSR -  revolutionary stamps 1944-5

Postage stamp territories - CSR - revolutionary stamps 1944-5

Postage stamp territories - CSR -  revolutionary stamps 1944-5

Postage stamp territories - CSR - revolutionary stamps 1944-5


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Postage stamp territories - CSR -  revolutionary stamps 1944-5
  Article from the postage stamp territories area focused on the so-called revolutionary stamps being used on the gradually liberatied of Czechoslovak territory in 1944 and 1945.
   
  Author: Ing. Peter Valdner
Published: 30. 12. 2014 21:08
 


V roku 2011 bol zverejnený môj článok o revolučných známkach (viď Známkové územia - Slovensko - revolučné známky 1944-5 ). S potešením môžem konštatovať, že odvtedy som sa už nestretol s nikým, kto by o ich existencii a používaní v roku 1945 pochyboval. Nenahováram si, že to je zásluhou môjho článku, verím však, že je to zásluhou kníh pánov Juana Santeugeniu a Karla Holoubka, ktoré som v tom článku spomínal.

Pokročilejšieho zberateľa však iste zarazilo, že v knihe J. Santaeugeniu je spomínaných a zobrazených ďaleko viac známok, ako u K. Holoubka. Že by zahraničný zberateľ mal lepšie informácie, ako známy zberateľ v ČR? Veľmi jednoduché zdôvodnenie som dostal od samotného K. Holoubka – uvádzal len známky, ktoré mal vo svojej zbierke.

Zostala však ďalšia otázka. Je priradenie jednotlivých pretlačí (či prítlačí, ako vo svojej knihe zdôvodňuje K. Holoubek) ku konkrétnym mestám a obciam v knihe J. Santaeugeniu správne? To je pre zberateľov známkových území (ZZ) otázka zásadná. Tá pochybnosť vychádzala z toho, že v 6 vydaniach jeho knihy sa niektoré pretlače ”sťahovali” z mesta do mesta. Skúmaním dostupných poštou prešlých obálok sa však ukázalo, že v najnovšom vydaní (šiestom, jedinom farebnom) sú už zrejme priradenia, aspoň tie, kde som mal možnosť vidieť obálky, správne.

Rozhodol som sa však urobiť ešte jedno preverenie – pozrieť sa na prípad, ktorý K. Holoubek neuvádza, ale J. Santaeugenia áno. Náhoda chcela, aby som bol v správnom čase na správnom mieste a dostal sa k veľmi zaujímavému dokumentu, podpísanému veliteľom ”partizánskeho” oddielu Mstitel, pôsobiacemu pod velením B. Havránka v máji 1945 v pražských Strašniciach.

J. Santaeugenia uvádza známky zo Strašníc v abecednom poradí nasledovne:


Revolučné známky ČSR v rokoch 1944 - 1945


Ako je vidieť z nasledovného dokumentu, nebol od pravdy ďaleko. Pretlačených bolo síce viac známok ako uviedol, ale skutočne všetky existovali. Z dokladu sa dokonca dá vyčítať kedy a kde boli vyrobené a na ktorej pošte a kedy opečiatkované. Len poznámka na okraj - dokument má aj druhú stranu


Revolučné známky ČSR v rokoch 1944 - 1945


A Vojenský ústredný archív ČR potvrdil, že Blahomír Havránek, na dokumente podpísaný, skutočne oddielu Mstitel v danom čase a mieste velil.


Revolučné známky ČSR v rokoch 1944 - 1945


Teda logický záver – údaje v knihe J. Santauegeniu, u nás známeho ako Grau, sú dôveryhodné, hoci nie kompletné.

Návštevníci Bratislavských zberateľských dní alebo veľtrhu Sberatel v Prahe si iste všimli zberateľa z Nórska, ktorý pretlače hľadá. Pred 10 rokmi o nich nevedel nič, zbieral všeobecne ZZ. Potom sme sa zoznámili, navštívil ma, kúpil si knihu J. Santaeugeniu a dnes už na tému revolučné pretlače ČSR pripravuje výstavný exponát.

Odporúčam preto ešte raz všetkým vážnym záujemcom o revolučné pretlače ČSR, aby si zaobstarali knihu J. Santaeugeniu (Graua) s farebnými fotografiami pretlačí. Investícia do nej sa im vráti už pri odhalení 3 - 4 sérií napodobenín.

Ak sa vám nepodarilo otvoriť horeuvedenú webovú stránku s článkom z roku 2011, tak ešte raz obálka knihy Juana SANTAEUGENIU Graua.


Revolučné známky ČSR v rokoch 1944 - 1945Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter ValdnerPost a comment

Author: Ing. Peter Valdner

Published: 30. 12. 2014 21:08
 
Postage stamp territories - CSR -  revolutionary stamps 1944-5
Postage stamp territories - CSR -  revolutionary stamps 1944-5
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce.

(Margarete Seemann)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk