Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk National philatelic collectors bourse in Banska Bystrica (Slovakia)
Postage stamp territories - CSR -  revolutionary stamps 1944-5

Postage stamp territories - CSR - revolutionary stamps 1944-5

Postage stamp territories - CSR -  revolutionary stamps 1944-5

Postage stamp territories - CSR - revolutionary stamps 1944-5


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Postage stamp territories - CSR -  revolutionary stamps 1944-5
  Article from the postage stamp territories area focused on the so-called revolutionary stamps being used on the gradually liberatied of Czechoslovak territory in 1944 and 1945.
   
  Author: Ing. Peter Valdner
Published: 30. 12. 2014 21:08
 


V roku 2011 bol zverejnený môj článok o revolučných známkach (viď Známkové územia - Slovensko - revolučné známky 1944-5 ). S potešením môžem konštatovať, že odvtedy som sa už nestretol s nikým, kto by o ich existencii a používaní v roku 1945 pochyboval. Nenahováram si, že to je zásluhou môjho článku, verím však, že je to zásluhou kníh pánov Juana Santeugeniu a Karla Holoubka, ktoré som v tom článku spomínal.

Pokročilejšieho zberateľa však iste zarazilo, že v knihe J. Santaeugeniu je spomínaných a zobrazených ďaleko viac známok, ako u K. Holoubka. Že by zahraničný zberateľ mal lepšie informácie, ako známy zberateľ v ČR? Veľmi jednoduché zdôvodnenie som dostal od samotného K. Holoubka – uvádzal len známky, ktoré mal vo svojej zbierke.

Zostala však ďalšia otázka. Je priradenie jednotlivých pretlačí (či prítlačí, ako vo svojej knihe zdôvodňuje K. Holoubek) ku konkrétnym mestám a obciam v knihe J. Santaeugeniu správne? To je pre zberateľov známkových území (ZZ) otázka zásadná. Tá pochybnosť vychádzala z toho, že v 6 vydaniach jeho knihy sa niektoré pretlače ”sťahovali” z mesta do mesta. Skúmaním dostupných poštou prešlých obálok sa však ukázalo, že v najnovšom vydaní (šiestom, jedinom farebnom) sú už zrejme priradenia, aspoň tie, kde som mal možnosť vidieť obálky, správne.

Rozhodol som sa však urobiť ešte jedno preverenie – pozrieť sa na prípad, ktorý K. Holoubek neuvádza, ale J. Santaeugenia áno. Náhoda chcela, aby som bol v správnom čase na správnom mieste a dostal sa k veľmi zaujímavému dokumentu, podpísanému veliteľom ”partizánskeho” oddielu Mstitel, pôsobiacemu pod velením B. Havránka v máji 1945 v pražských Strašniciach.

J. Santaeugenia uvádza známky zo Strašníc v abecednom poradí nasledovne:


Revolučné známky ČSR v rokoch 1944 - 1945


Ako je vidieť z nasledovného dokumentu, nebol od pravdy ďaleko. Pretlačených bolo síce viac známok ako uviedol, ale skutočne všetky existovali. Z dokladu sa dokonca dá vyčítať kedy a kde boli vyrobené a na ktorej pošte a kedy opečiatkované. Len poznámka na okraj - dokument má aj druhú stranu


Revolučné známky ČSR v rokoch 1944 - 1945


A Vojenský ústredný archív ČR potvrdil, že Blahomír Havránek, na dokumente podpísaný, skutočne oddielu Mstitel v danom čase a mieste velil.


Revolučné známky ČSR v rokoch 1944 - 1945


Teda logický záver – údaje v knihe J. Santauegeniu, u nás známeho ako Grau, sú dôveryhodné, hoci nie kompletné.

Návštevníci Bratislavských zberateľských dní alebo veľtrhu Sberatel v Prahe si iste všimli zberateľa z Nórska, ktorý pretlače hľadá. Pred 10 rokmi o nich nevedel nič, zbieral všeobecne ZZ. Potom sme sa zoznámili, navštívil ma, kúpil si knihu J. Santaeugeniu a dnes už na tému revolučné pretlače ČSR pripravuje výstavný exponát.

Odporúčam preto ešte raz všetkým vážnym záujemcom o revolučné pretlače ČSR, aby si zaobstarali knihu J. Santaeugeniu (Graua) s farebnými fotografiami pretlačí. Investícia do nej sa im vráti už pri odhalení 3 - 4 sérií napodobenín.

Ak sa vám nepodarilo otvoriť horeuvedenú webovú stránku s článkom z roku 2011, tak ešte raz obálka knihy Juana SANTAEUGENIU Graua.


Revolučné známky ČSR v rokoch 1944 - 1945Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter ValdnerPost a comment

Author: Ing. Peter Valdner

Published: 30. 12. 2014 21:08
 
Postage stamp territories - CSR -  revolutionary stamps 1944-5
Postage stamp territories - CSR -  revolutionary stamps 1944-5
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Osamelosť môže ohroziť vaše zdravie viac ako fajčenie. Príslušnosť ku komunite, ktorá vás podporuje, môže zvýšiť očakávanú dĺžku vášho života.

(Lisa Rankin)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.