Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2019

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2019
Autor: POFIS
Zdroj: www.pofis.sk
Publikované: 20. 01. 2020 00:30
Aktualizované: 28. 04. 2020 11:30

UŽ LEN NIEKOĽKO DNÍ!
Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2019, ktorú vyhlasuje Zväz slovenských filatelistov v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s.

Zväz slovenských filatelistov vyhlasuje v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s. a filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2019. Anketa, ako každý rok, poslúži na spoznanie názoru filatelistickej verejnosti na súčasnú slovenskú známkovú tvorbu a prispeje k jej ďalšiemu smerovaniu. Preto, čím viac hlasov, tým objektívnejšie budú výsledky.

Účastníci ankety majú odpovedať na jedinú anketovú otázku:

„Ktorú slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2019 považujete za najkrajšiu?"


Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2019


Neváhajte a svoj hlas zašlite ešte dnes!

Prispejete k vyššej objektívnosti výsledkov a získate zaujímavý filatelistický suvenír.

ĎAKUJEME!

V odpovedi uveďte iba jednu známku - jej katalógové číslo, prípadne názov emisie. Vaše vyjadrenie posielajte najlepšie na poštovom lístku s uvedením vašej poštovej adresy a s podpisom na adresu: Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava 1, alebo emailom na adresu POFISu: anketa.znamka@slposta.sk najneskôr do 30. apríla 2020. Lístok označte heslom ANKETA 2019. (Upozornenie: Hromadne zaslané lístky v jednej zásielke nebudú do hodnotenia v ankete započítané!)

Každý účastník ankety získa poštový lístok vydaný Slovenskou poštou s prítlačou najkrajšej známky roku 2019 a bude zaradený do žrebovania o vecné ceny. Vydané známky boli priebežne reprodukované v časopise SPRAVODAJCA ZSF a sú uvedené na internetových stránkach POFISu www.pofis.sk a na filatelistickom portáli www.postoveznamky.sk.


Autor: POFIS

Poštové materiály typu Poštová známka vydané v roku 2019

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov