100th anniversary of the commissioning of the Prague - Bratislava - Košice air line

Commemorative postage stamp dedicated to the 100th anniversary of the commissioning of the Prague - Bratislava - Košice air line.

03. 05. 2024

New releases, inaugurations, the most beautiful stamps, competitions:
Public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2019

Public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2019
Author: POFIS
Source: www.pofis.sk
Published: 20. 01. 2020 00:30
Updated: 28. 04. 2020 11:30

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

ONLY A FEW DAYS LEFT!
Information about the Public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2019 announced by the Union of Slovak Philatelists in cooperation with the Slovak Post Inc.

Zväz slovenských filatelistov vyhlasuje v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s. a filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2019. Anketa, ako každý rok, poslúži na spoznanie názoru filatelistickej verejnosti na súčasnú slovenskú známkovú tvorbu a prispeje k jej ďalšiemu smerovaniu. Preto, čím viac hlasov, tým objektívnejšie budú výsledky.

Účastníci ankety majú odpovedať na jedinú anketovú otázku:

„Ktorú slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2019 považujete za najkrajšiu?"


Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2019


Neváhajte a svoj hlas zašlite ešte dnes!

Prispejete k vyššej objektívnosti výsledkov a získate zaujímavý filatelistický suvenír.

ĎAKUJEME!

V odpovedi uveďte iba jednu známku - jej katalógové číslo, prípadne názov emisie. Vaše vyjadrenie posielajte najlepšie na poštovom lístku s uvedením vašej poštovej adresy a s podpisom na adresu: Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava 1, alebo emailom na adresu POFISu: anketa.znamka@slposta.sk najneskôr do 30. apríla 2020. Lístok označte heslom ANKETA 2019. (Upozornenie: Hromadne zaslané lístky v jednej zásielke nebudú do hodnotenia v ankete započítané!)

Každý účastník ankety získa poštový lístok vydaný Slovenskou poštou s prítlačou najkrajšej známky roku 2019 a bude zaradený do žrebovania o vecné ceny. Vydané známky boli priebežne reprodukované v časopise SPRAVODAJCA ZSF a sú uvedené na internetových stránkach POFISu www.pofis.sk a na filatelistickom portáli www.postoveznamky.sk.


Author: POFIS

Postal materials of type Postage Stamp issued in 2019

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists