100th Anniversary of the Paris Peace Conference - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Specialized sections

Specialized sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2019

100th Anniversary of the Paris Peace Conference

100th Anniversary of the Paris Peace Conference

Postage Stamp


100th Anniversary of the Paris Peace ConferencePostage Stamp 100th Anniversary of the Paris Peace Conference
100th Anniversary of the Paris Peace Conference
Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the 100th Anniversary of the Paris Peace Conference.

Date of Issue: 10. 09. 2019
Face value: 1,70 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing technique: Ofset
Amount printed: 250000
Text motifs: 1919 / 2019 / 100. výročie / Parížskej / mierovej konferencie
Pictorial motifs: Písmená T a P v umeleckej kompozícií s modrým vtáčikom a ornamentmi v tvare kvetov.

Original artwork(s) (1):

Postage Stamp 100th Anniversary of the Paris Peace Conference (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Dňa 11. 11. 1918 sa skončila podpísaním prímeria prvá svetová vojna, ktorá si vyžiadala okolo 20 miliónov vojenských a civilných obetí a zanechala okolo 20 miliónov invalidov.

Už 18. 1. 1919 sa v Paríži v zámku Versailles začala mierová konferencia, trvajúca až do roku 1923. Neboli na ňu pozvaní predstavitelia porazených štátov a rozhodnutia víťazov boli bezo zmien predložené porazeným štátom na podpis. Najdôležitejšou zmluvou bola Versailleská mierová zmluva s Nemeckom z 28. 6. 1919. Zmluva odňala Nemecku Alsasko-Lotrinsko, niektoré časti Pruska získané počas delenia Poľska v 18. storočí a vytvoril sa nezmyselný koridor Poľska k Baltskému moru spolu s odovzdaním prevažne Nemcami obývaného mesta Gdansk (Danzig) pod poľskú správu. Nemecku uložila reparácie v astronomickej výške, zakázala niektoré typy výzbroje a obmedzila početné stavy jeho ozbrojených síl.

Pre Slovensko boli najvýznamnejšie Saintgermainské zmluvy z 10. 9. 1919 a Trianonská mierová zmluva zo 4. 6. 1920. Kým tzv. Malá saintgermainská zmluva rozpustila Rakúsko-Uhorsko a z národa Čiech, Moravy a Sliezska a z národa Slovenska vytvorila česko-slovenský štát (l’état Tchéco-Slovaquie), tzv. Veľká saintgermainská zmluva stanovila hranice Rakúska a určila mu reparácie a vojenské a politické obmedzenia vrátane zákazu pripojenia k Nemecku.

Trianonská mierová zmluva definovala podmienky porazenému Uhorsku. Vytvorila nezávislý maďarský štát (Maďarské kráľovstvo) a určila jeho hranice. Zároveň pričlenila nemaďarské územia k okolitým štátom s tým, že mali rovnaké nástupnícke práva po Uhorsku ako Maďarské kráľovstvo. Slovensko a Podkarpatská Rus boli uznané Maďarskom za súčasť Česko-Slovenska, Sedmohradsko Rumunska, Vojvodina, Chorvátsko a tzv. Medzimurie neskoršej Juhoslávie a Burgenland Rakúska. Taktiež uložila Maďarsku reparácie, obmedzila mu počty ozbrojených síl a stanovila povinnosť vrátiť umelecké a iné artefakty odvezené z územia ostatných nástupníckych štátov po roku 1896.

Parížska mierová konferencia vytvorila tzv. Versailleský mierový systém, ktorý neuznalo Rusko (nebolo pozvané) ani USA. V porazených štátoch vyvolal vlnu nacionalizmu a revizionizmu, ktorá po nástupe nacistov najmä v dôsledku politiky „appeasementu“ vyústila do druhej svetovej vojny.

Author (source) of the description: PhDr. Anton Hrnko, CSc.


Related articles (1):

Issue plan of Slovak postage stamps for 2019Issue plan of Slovak postage stamps for 2019Source: Slovenská pošta/POFIS
 Post a comment

TOP Philatelic Events

TOP Philatelic Events

TOP Philatelic Events
TOP Philatelic Events
Forthcoming Philatelic Events

Forthcoming Philatelic Events

Forthcoming Philatelic Events
 

... all philatelic events

Forthcoming Philatelic Events
100th Anniversary of the Paris Peace Conference

100th Anniversary of the Paris Peace Conference
100th Anniversary of the Paris Peace Conference
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Je nevyhnutné, aby ste uznali sami seba. Uznanie od ostatných je príjemné, no nepodstatné.

(Wayne W. Dyer)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2020 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk