Jesenná zberateľská burza v Malackách

Pozvanie na jesennú zberateľskú burzu všetkých zberateľských odborov v Malackách.

10. 09. 2022

Poštová známka:
100. výročie Parížskej mierovej konferencie

100. výročie Parížskej mierovej konferencie
Deň vydania: 10. 09. 2019
Nominálna hodnota: 1,70 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Technika tlače: Ofset
Náklad: 250000

Príležitostná poštová známka vydaný pri príležitosti 100. výročia Parížskej mierovej konferencie


Textový motív: 1919 / 2019 / 100. výročie / Parížskej / mierovej konferencie

Obrazový motív: Písmená T a P v umeleckej kompozícií s modrým vtáčikom a ornamentmi v tvare kvetov.

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 100. výročie Parížskej mierovej konferencie (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Dňa 11. 11. 1918 sa skončila podpísaním prímeria prvá svetová vojna, ktorá si vyžiadala okolo 20 miliónov vojenských a civilných obetí a zanechala okolo 20 miliónov invalidov.

Už 18. 1. 1919 sa v Paríži v zámku Versailles začala mierová konferencia, trvajúca až do roku 1923. Neboli na ňu pozvaní predstavitelia porazených štátov a rozhodnutia víťazov boli bezo zmien predložené porazeným štátom na podpis. Najdôležitejšou zmluvou bola Versailleská mierová zmluva s Nemeckom z 28. 6. 1919. Zmluva odňala Nemecku Alsasko-Lotrinsko, niektoré časti Pruska získané počas delenia Poľska v 18. storočí a vytvoril sa nezmyselný koridor Poľska k Baltskému moru spolu s odovzdaním prevažne Nemcami obývaného mesta Gdansk (Danzig) pod poľskú správu. Nemecku uložila reparácie v astronomickej výške, zakázala niektoré typy výzbroje a obmedzila početné stavy jeho ozbrojených síl.

Pre Slovensko boli najvýznamnejšie Saintgermainské zmluvy z 10. 9. 1919 a Trianonská mierová zmluva zo 4. 6. 1920. Kým tzv. Malá saintgermainská zmluva rozpustila Rakúsko-Uhorsko a z národa Čiech, Moravy a Sliezska a z národa Slovenska vytvorila česko-slovenský štát (l’état Tchéco-Slovaquie), tzv. Veľká saintgermainská zmluva stanovila hranice Rakúska a určila mu reparácie a vojenské a politické obmedzenia vrátane zákazu pripojenia k Nemecku.

Trianonská mierová zmluva definovala podmienky porazenému Uhorsku. Vytvorila nezávislý maďarský štát (Maďarské kráľovstvo) a určila jeho hranice. Zároveň pričlenila nemaďarské územia k okolitým štátom s tým, že mali rovnaké nástupnícke práva po Uhorsku ako Maďarské kráľovstvo. Slovensko a Podkarpatská Rus boli uznané Maďarskom za súčasť Česko-Slovenska, Sedmohradsko Rumunska, Vojvodina, Chorvátsko a tzv. Medzimurie neskoršej Juhoslávie a Burgenland Rakúska. Taktiež uložila Maďarsku reparácie, obmedzila mu počty ozbrojených síl a stanovila povinnosť vrátiť umelecké a iné artefakty odvezené z územia ostatných nástupníckych štátov po roku 1896.

Parížska mierová konferencia vytvorila tzv. Versailleský mierový systém, ktorý neuznalo Rusko (nebolo pozvané) ani USA. V porazených štátoch vyvolal vlnu nacionalizmu a revizionizmu, ktorá po nástupe nacistov najmä v dôsledku politiky „appeasementu“ vyústila do druhej svetovej vojny.


Autor (zdroj) popisu: PhDr. Anton Hrnko, CSc.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov