Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Postage Stamp:
Personalities: Michal Bosák (1869 – 1937) - 150th birth anniversary

Personalities: Michal Bosák (1869 – 1937) - 150th birth anniversary
Date of Issue: 22. 11. 2019
Face value: 2,00 €
Postage stamp dimensions: 26,5 x 33,9 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 1000000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the PERSONALTIES stamp series commemorating the 150th birth anniversary of the American-European philanthropist and banker of Slovak origin Michal Bosák.


Text motifs: MICHAL BOSÁK / (1869 – 1937)

Pictorial motifs: Portrét Michala Bosáka, vývesný štít Bosak State Bank.

Postage stamp artwork: Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová

Original artwork(s):

Postage Stamp Personalities: Michal Bosák (1869 – 1937) - 150th birth anniversary (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Michal Bosák (10. 12. 1869, Okrúhle – 18. 2. 1937, Scranton, Pensylvánia, USA) bol významný finančník, národniar a filantrop. Ľudovú školu navštevoval v obci Radoma, kde sa naučil čítať, písať a počítať. V roku 1886 po dovŕšení šestnástich rokov odišiel za prácou do Ameriky, kde sa v pensylvánskom Hazletone najprv živil ako triedič uhlia, neskôr ako baník a robotník na železnici. Po presťahovaní sa do Freelandu v roku 1890 začal pracovať u obchodníka Michala Zemanyho, u ktorého zabezpečoval rozvoz piva. V miestnej kolónii slovenských emigrantov sa zoznámil so Zuzanou Hudákovou, ktorú si v roku 1891 vzal za manželku. V roku 1893 si kúpil malé pohostinstvo v Olyphante, ktoré postupom času transformoval na veľkoobchod s alkoholom a lodnú agentúru zaoberajúcu sa predajom cestovných lístkov. Vzhľadom na zvyšujúcu sa finančnú prosperitu si v roku 1897 otvoril súkromnú banku Michal Bosak Private Bank, pričom stál pri zrode ďalších národných bánk. First National Bank v Olyphante, ktorej bol prezidentom, mala oprávnenie emitovať americké doláre, čo sa odzrkadlilo v jeho signovaní desaťdolárovej bankovky 25. júla 1907, ktorá sa stala motívom prítlače FDC. Po presťahovaní sa do Olyphantu neďaleko Scrantonu v roku 1908 sa stal spoluzakladateľom celého radu nových bankových inštitúcií, ako napr. Bosak State Bank v Scrantone v roku 1915, ktorá sa stala najznámejšou slovenskou bankou v USA.

Nezanedbateľná je aj jeho filantropická činnosť. Angažoval sa v Prvej slovenskej katolíckej jednote, pričom počas 1. svetovej vojny zorganizoval milióndolárovú zbierku určenú na získanie samostatnosti Slovenska. Jeho národniarska osvetová činnosť sa prejavila aj pri signovaní Pittsburskej dohody 30. 5. 1918, ktorá schvaľovala spojenie Čechov a Slovákov do nového štátu. V roku 1920 navštívil Slovensko a stál pri zrode Americko-slovenskej banky, v ktorej vlastnil 60% podiel. V rodnej obci dal postaviť štátnu ľudovú školu, ktorá bola prvou školou postavenou na území Československa po 1. svetovej vojne. Bosák ju dokonca v roku 1925 daroval štátu za symbolickú jednu korunu.

Bosákove finančné aktivity nakoniec zmaril krach newyorskej burzy v októbri 1929, ktorý naštartoval niekoľkoročnú hospodársku krízu. Tá spôsobila skrachovanie jeho najbonitnejšej Bosak State Bank v Scrantone. Michal Bosák zomrel pri návšteve zubného lekára v Scrantone 18. 2. 1937 a je pochovaný na Cintoríne sv. Kataríny v meste Moscow v Pensylvánii. V roku 1976 ho pri príležitosti 200. výročia založenia USA zaradili medzi štrnásť najvýznamnejších Slovákov v amerických dejinách.


Author (source) of the description: Mgr. Martin Vančo, PhD.


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists