Postage stamp territories - Transnistria

Article from the field of stamp territories focused on the history and postal service of Transnistria.

29. 03. 2024

Postage Stamp:
Biennial of Illustrations Bratislava 2019

Biennial of Illustrations Bratislava 2019
Date of Issue: 03. 09. 2019
Face value: 0,75 €
Postage stamp dimensions: 42 x 42 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 35
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 350000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the exhibition of children's book illustrations Biennial of Illustrations Bratislava 2019.


Text motifs: Bienále ilustrácií / Bratislava

Pictorial motifs: Ilustrácia (lev), logo BIB.

Postage stamp artwork: akad. mal. Vladislav Rostoka

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Biennial of Illustrations Bratislava 2019 (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Biennial of Illustrations Bratislava 2019 (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Bienále ilustrácií Bratislava je prestížna medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií detských kníh založená v roku 1967. Od začiatku sa na Bienále pravidelne zúčastňovali aj slovenskí ilustrátori. Dôkazom toho, že slovenská ilustračná škola patrila vždy k medzinárodnej špičke, je množstvo ocenení, ktoré získali slovenskí ilustrátori na medzinárodných výstavách, ale aj na samotnom bratislavskom Bienále. Doteraz bolo na Bienále ocenených sedemnásť slovenských ilustrátorov, ktorí získali celkovo dvadsaťosem cien, keďže mnohí z nich boli ocenení viacnásobne.

Od začiatku sa BIB konalo v Dome umenia, no v roku 2017 prišlo k zmene miesta konania a presunulo sa do Slovenského národného múzea. V roku 2019 sa Bienále ilustrácií Bratislava bude konať na Bratislavskom hrade, ktorý je reprezentatívnym priestorom pre súťaž s takým výrazným medzinárodným presahom.

Neodmysliteľnou súčasťou BIB od jeho začiatkov je poštová známka. Tohto roku je jej autorom Vladislav Rostoka (*18. 5. 1948). Avšak nie je to jeho jediná činnosť súvisiaca s BIB, dlhé roky bol totiž autorom grafického dizajnu tejto medzinárodne uznávanej súťaže.

Vladislav Rostoka vyštudoval Strednú umelecko-priemyselnú školu v Bratislave (prof. Štefan Schwartz a Rudolf Fila) a následne Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na Oddelení monumentálnej maľby (prof. Dezider Milly a Orest Dubay). Od roku 1973 pôsobí ako umelec v slobodnom povolaní. Realizoval množstvo samostatných výstav s názvom Typo:grafi(k)a a zúčastnil sa na viac ako 600 domácich i zahraničných výstavách so zameraním na plagátovú tvorbu, knižný dizajn, tvorbu poštových známok a tvorbu logotypov. Za svoju tvorbu venovanú grafickému dizajnu získal množstvo domácich i zahraničných ocenení. V súčasnosti je Vladislav Rostoka jedným z najlepších tvorcov poštových známok s charakteristickým rukopisom, ktorý spája typografiu a grafický dizajn do jedného celku, tak ako v prípade jeho novej autorskej poštovej známky venovanej Bienále ilustrácií Bratislava 2019.


Author (source) of the description: Mgr. Viera Anoškinová


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists