Inauguration of the postage stamp Beauties of our Homeland: Renaissance mansion in Brodzany

Occasional postmark used in Brodzany on the occasion of the inauguration of the postage stamp Schönheiten unserer Heimat: Renaissance-Herrenhaus in Brodzany.

22. 09. 2023

Postage Stamp:
Biennial of Illustrations Bratislava 2017

Biennial of Illustrations Bratislava 2017
Date of Issue: 04. 09. 2017
Face value: 0,50 €
Postage stamp dimensions: 40 x 40 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 35
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 350000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the exhibition of children's book illustrations Biennial of Illustrations Bratislava 2017.


Text motifs: Bienále ilustrácií Bratislava / 2017

Pictorial motifs: Víťazná ilustrácia z Bienále ilustrácií Bratislava 2015.

Graphical design: akad. mal. Vladislav Rostoka

Original artwork(s):

Postage Stamp Biennial of Illustrations Bratislava 2017 (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Bienále ilustrácií Bratislava je prestížna medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií detských kníh založená v roku 1967. Od začiatku sa na Bienále pravidelne zúčastňovali aj slovenskí ilustrátori. Dôkazom toho, že slovenská ilustračná škola patrila vždy k medzinárodnej špičke, je množstvo ocenení, ktoré získali slovenskí ilustrátori na medzinárodných výstavách, ale aj na samotnom bratislavskom Bienále. Doteraz bolo na Bienále ocenených sedemnásť slovenských ilustrátorov, ktorí získali celkovo dvadsaťosem cien, keďže mnohí z nich boli ocenení viacnásobne.

Od roku 2013 sa udeľuje Cena primátora Bratislavy mladému slovenskému ilustrátorovi. Ako prvý ju získal Peter Uchnár a v roku 2015 ju získala mladá ilustrátorka Veronika Klímová (13. 4. 1989). Študovala na Katedre grafiky a iných médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. O kvalite jej tvorby svedčí aj fakt, že už počas štúdia jej vyšla prvá kniha Hlbokomorské rozprávky, ktorá okamžite zaujala odbornú i laickú verejnosť. Ako jediná zo Slovenska mala ilustrácie z tejto knihy vystavené na knižnom veľtrhu v Bologni v roku 2013 a dostala za ne aj ocenenie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska. Jej ilustrácie sú veľkorysé a vzdušné. Tvorí ich klasickou technikou linorytu, ktorú odľahčuje digitálnym spracovaním a využitím perokresby. V niektorých scénach využíva aj textové vstupy, ktoré jednotlivé výjavy oživujú. Jej rozprávkový svet je poetický, živý a veselý a ilustrátorka v ňom prepája reálne bytosti s fantazijnou mystifikáciou. Vo svojej tvorbe uplatňuje klasickú grafiku, najmä sieťotlač a linoryt, kresbu, ale rada experimentuje aj s inými technikami. V ilustrácii sa snaží o čistý neprehustený výtvarný prejav, v ktorom by nemali chýbať odľahčujúce humorné prvky. Okrem ilustračnej tvorby sa venuje aj úžitkovej grafike.


Author (source) of the description: Mgr. Viera Anoškinová


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists