Interest in Jiří and Pavel Fiedler`s postcards from Slovakia

I am interested in buying postcards photographed in Slovakia from Jiří and Pavel Fiedler...

15. 05. 2023

Postage Stamp:
Biennial of Illustrations Bratislava 2015

Biennial of Illustrations Bratislava 2015
Date of Issue: 02. 09. 2015
Face value: 0,45 €
Postage stamp dimensions: 40 x 40 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 27
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 540000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the exhibition of children's book illustrations Biennial of Illustrations Bratislava 2015.


Text motifs: Bienále ilustrácií Bratislava 2015

Pictorial motifs: Ilustrácia D. Kállaya z knihy Alica v krajine zázrakov.

Postage stamp artwork: Prof. akad. mal. Dušan Kállay

Graphical design: akad. mal. Vladislav Rostoka

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Biennial of Illustrations Bratislava 2015 (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Biennial of Illustrations Bratislava 2015 (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Ideou vzniku súťažnej prehliadky originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež sa zakladatelia zaoberali už začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia. Tak vznikla v roku 1965 celoštátna československá výstava s názvom Ilustrácie pre deti Bratislava, ktorú považujeme za nultý ročník a predchodcu Bienále ilustrácií Bratislava. Stala sa prvým podujatím, ktoré umožnilo široké porovnanie ilustračnej tvorby pre deti a mládež v rámci Československa a prvou výstavou, ktorá ponúkla porovnanie originálov ilustrácií s hotovým knižným dielom.

Už o dva roky – v roku 1967 – sa uskutočnil I. ročník Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Medzi jeho zakladateľov patria: JUDr. Dušan Roll, akad. maliar Miroslav Cipár, akad. maliar Albín Brunovský a ďalší nadšenci ilustrácií kníh pre deti. Doteraz sa dá BIB považovať za najväčšie nekomerčné podujatie svojho druhu na svete. Organizátori bratislavského bienále mali od začiatku viac zámerov. Nešlo len o vytvorenie možnosti prezentácie najlepších diel z krajín s bohatou knižnou kultúrou v oblasti ilustrácií pre deti, ale chceli zároveň poskytnúť priestor ilustrátorom z rôznych krajín prezentovať svoje diela odborníkom a vydavateľom zo sveta. Nezanedbateľným zámerom je od vzniku bienále pritiahnuť pozornosť detských divákov. V priebehu 48 ročnej existencie BIB a jeho 24 ročníkov sa tu prezentovalo 7 225 ilustrátorov zo 109 krajín s 57 434 originálmi ilustrácií a vyše 9 000 kníh.

Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA je najvýznamnejším podujatím, ktoré organizuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Bienále sa koná pod záštitou UNESCO a Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY), s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Koná sa každý nepárny rok na jeseň v septembri a októbri v hlavnom meste Slovenska v Bratislave. Je to najvýznamnejšie podujatie výtvarného umenia a ilustrácie pre deti v celosvetovom kontexte.


Author (source) of the description: Mgr. Viera Anoškinová


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists