80. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 80. výročia Karpatsko-duklianskej operácie.

28. 08. 2024

Poštová známka:
Bienále ilustrácií Bratislava 2015

Bienále ilustrácií Bratislava 2015
Deň vydania: 02. 09. 2015
Nominálna hodnota: 0,45 €
Rozmery známky: 40 x 40 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 27
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 540000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania výstavy detských knižných ilustrácií Bienále ilustrácií Bratislava 2015.


Textový motív: Bienále ilustrácií Bratislava 2015

Obrazový motív: Ilustrácia D. Kállaya z knihy Alica v krajine zázrakov.

Výtvarný návrh známky: Prof. akad. mal. Dušan Kállay

Grafická úprava: akad. mal. Vladislav Rostoka

Upravený tlačový list:

Poštová známka Bienále ilustrácií Bratislava 2015 (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Bienále ilustrácií Bratislava 2015 (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Ideou vzniku súťažnej prehliadky originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež sa zakladatelia zaoberali už začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia. Tak vznikla v roku 1965 celoštátna československá výstava s názvom Ilustrácie pre deti Bratislava, ktorú považujeme za nultý ročník a predchodcu Bienále ilustrácií Bratislava. Stala sa prvým podujatím, ktoré umožnilo široké porovnanie ilustračnej tvorby pre deti a mládež v rámci Československa a prvou výstavou, ktorá ponúkla porovnanie originálov ilustrácií s hotovým knižným dielom.

Už o dva roky – v roku 1967 – sa uskutočnil I. ročník Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Medzi jeho zakladateľov patria: JUDr. Dušan Roll, akad. maliar Miroslav Cipár, akad. maliar Albín Brunovský a ďalší nadšenci ilustrácií kníh pre deti. Doteraz sa dá BIB považovať za najväčšie nekomerčné podujatie svojho druhu na svete. Organizátori bratislavského bienále mali od začiatku viac zámerov. Nešlo len o vytvorenie možnosti prezentácie najlepších diel z krajín s bohatou knižnou kultúrou v oblasti ilustrácií pre deti, ale chceli zároveň poskytnúť priestor ilustrátorom z rôznych krajín prezentovať svoje diela odborníkom a vydavateľom zo sveta. Nezanedbateľným zámerom je od vzniku bienále pritiahnuť pozornosť detských divákov. V priebehu 48 ročnej existencie BIB a jeho 24 ročníkov sa tu prezentovalo 7 225 ilustrátorov zo 109 krajín s 57 434 originálmi ilustrácií a vyše 9 000 kníh.

Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA je najvýznamnejším podujatím, ktoré organizuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Bienále sa koná pod záštitou UNESCO a Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY), s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Koná sa každý nepárny rok na jeseň v septembri a októbri v hlavnom meste Slovenska v Bratislave. Je to najvýznamnejšie podujatie výtvarného umenia a ilustrácie pre deti v celosvetovom kontexte.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Viera Anoškinová


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov