Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia

Poštová známka v hárčekovej úprave z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 300. výročie narodenia vzdelaného cestovateľa, ľudového liečiteľa, zberateľa, mnícha Cypriána (1724 - 1775).

26. 07. 2024

Poštová známka:
Bienále ilustrácií Bratislava 2013

Bienále ilustrácií Bratislava 2013
Deň vydania: 02. 09. 2013
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 3000000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania výstavy detských knižných ilustrácií Bienále ilustrácií Bratislava 2013.


Textový motív: Bienále / ilustrácií / Bratislava / 2013

Obrazový motív: Ilustrácia z knihy Ruda Slobodu určenej mladým čitateľom "Ako som sa stal mudrcom" (Vydavateľstvo Slovart 2010) slovenského výtvarníka Tomáša Klepocha, za ktorú získal ocenenie Zlaté jablko BIB 2011.

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Bienále ilustrácií Bratislava 2013 (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Poštová známka Bienále ilustrácií Bratislava 2013 (Pôvodný výtvarný návrh(y))Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2013


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov