Ponuka československých monografií poštových známok a poštovej histórie

Ponúkam na predaj niekoľko zväzkov československých monografií poštových známok a poštovej histórie vo veľmi dobrom stave.

03. 12. 2023

Poštová známka:
Bienále ilustrácií Bratislava 2011

Bienále ilustrácií Bratislava 2011
Deň vydania: 02. 09. 2011
 

Poštová známka vydaná pri príležitosti konania výstavy detských knižných ilustrácií Bienále ilustrácií Bratislava 2011.
Deň vydania: 2. 9. 2011
Nominálna hodnota: 0,40 €
Rozmery známky: 26,5 x 44,4 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Grafická úprava: Vladislav Rostoka
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.
Technika tlače: Ofset
Náklad známok:


Pôvodný výtvarný návrh:

Bienále ilustrácií Bratislava 2011 (výtvarný návrh).


Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2011.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov