Unikátny grafický komplet Rudolfa Cigánika - Osobnosti slovenské známe v známke

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného kompletu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Osobnosti slovenské známe v známke (5 portrétov slovenských osobností).

13. 04. 2022

Poštová známka:
Bienále ilustrácií Bratislava 2019

Bienále ilustrácií Bratislava 2019
Deň vydania: 03. 09. 2019
Nominálna hodnota: 0,75 €
Rozmery známky: 42 x 42 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 35
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 350000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania výstavy detských knižných ilustrácií Bienále ilustrácií Bratislava 2019.


Textový motív: Bienále ilustrácií / Bratislava

Obrazový motív: Ilustrácia (lev), logo BIB.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Vladislav Rostoka

Upravený tlačový list:

Poštová známka Bienále ilustrácií Bratislava 2019 (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Bienále ilustrácií Bratislava 2019 (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Bienále ilustrácií Bratislava je prestížna medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií detských kníh založená v roku 1967. Od začiatku sa na Bienále pravidelne zúčastňovali aj slovenskí ilustrátori. Dôkazom toho, že slovenská ilustračná škola patrila vždy k medzinárodnej špičke, je množstvo ocenení, ktoré získali slovenskí ilustrátori na medzinárodných výstavách, ale aj na samotnom bratislavskom Bienále. Doteraz bolo na Bienále ocenených sedemnásť slovenských ilustrátorov, ktorí získali celkovo dvadsaťosem cien, keďže mnohí z nich boli ocenení viacnásobne.

Od začiatku sa BIB konalo v Dome umenia, no v roku 2017 prišlo k zmene miesta konania a presunulo sa do Slovenského národného múzea. V roku 2019 sa Bienále ilustrácií Bratislava bude konať na Bratislavskom hrade, ktorý je reprezentatívnym priestorom pre súťaž s takým výrazným medzinárodným presahom.

Neodmysliteľnou súčasťou BIB od jeho začiatkov je poštová známka. Tohto roku je jej autorom Vladislav Rostoka (*18. 5. 1948). Avšak nie je to jeho jediná činnosť súvisiaca s BIB, dlhé roky bol totiž autorom grafického dizajnu tejto medzinárodne uznávanej súťaže.

Vladislav Rostoka vyštudoval Strednú umelecko-priemyselnú školu v Bratislave (prof. Štefan Schwartz a Rudolf Fila) a následne Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na Oddelení monumentálnej maľby (prof. Dezider Milly a Orest Dubay). Od roku 1973 pôsobí ako umelec v slobodnom povolaní. Realizoval množstvo samostatných výstav s názvom Typo:grafi(k)a a zúčastnil sa na viac ako 600 domácich i zahraničných výstavách so zameraním na plagátovú tvorbu, knižný dizajn, tvorbu poštových známok a tvorbu logotypov. Za svoju tvorbu venovanú grafickému dizajnu získal množstvo domácich i zahraničných ocenení. V súčasnosti je Vladislav Rostoka jedným z najlepších tvorcov poštových známok s charakteristickým rukopisom, ktorý spája typografiu a grafický dizajn do jedného celku, tak ako v prípade jeho novej autorskej poštovej známky venovanej Bienále ilustrácií Bratislava 2019.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Viera Anoškinová


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov