Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

16. 06. 2024

Postage Stamp:
EUROPA 2019: Rare Birds - European roller

EUROPA 2019: Rare Birds - European roller
Date of Issue: 03. 05. 2019
Face value: 1,70 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 8
Stamps in set: 1
Printing technique: Offset
Amount printed: 200000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the EUROPA stamp series devoted to rare birds depicting the European roller.


Text motifs: Krakľa belasá / Coracias garrulus / EUROPA (logotyp)

Pictorial motifs: Krakľa belasá na konári s mierne rozprestretými krídlami, logo EUROPA

Postage stamp artwork: akad. mal. Rudolf Cigánik

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp EUROPA 2019: Rare Birds - European roller (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp EUROPA 2019: Rare Birds - European roller (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Krakľa belasá (lat. Coracias garrulus) je vták z čeľade krakľovité (Coraciidae). Vďaka azúrovomodrému opereniu krídel a hrdzavočervenému opereniu chrbta je prakticky nezameniteľná. Obýva otvorené oblasti riedko porastené stromami západnej palearktickej oblasti. Od 70. rokov jej stavy v Európe klesajú, na Slovensku bolo dokázané hniezdenie už len na 2,10% mapovacích kvadrátov.


Author (source) of the description: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists