Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky.

10. 11. 2023

Poštová známka:
EUROPA 2019: Vzácne vtáky - krakľa belasá

EUROPA 2019: Vzácne vtáky - krakľa belasá
Deň vydania: 03. 05. 2019
Nominálna hodnota: 1,70 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Technika tlače: Ofset
Náklad: 200000

Poštová známka z emisného radu EUROPA s námetom vzácnych vtákov s vyobrazením krakle belasej


Textový motív: Krakľa belasá / Coracias garrulus / EUROPA (logotyp)

Obrazový motív: Krakľa belasá na konári s mierne rozprestretými krídlami, logo EUROPA

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Upravený tlačový list:

Poštová známka EUROPA 2019: Vzácne vtáky - krakľa belasá (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka EUROPA 2019: Vzácne vtáky - krakľa belasá (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Krakľa belasá (lat. Coracias garrulus) je vták z čeľade krakľovité (Coraciidae). Vďaka azúrovomodrému opereniu krídel a hrdzavočervenému opereniu chrbta je prakticky nezameniteľná. Obýva otvorené oblasti riedko porastené stromami západnej palearktickej oblasti. Od 70. rokov jej stavy v Európe klesajú, na Slovensku bolo dokázané hniezdenie už len na 2,10% mapovacích kvadrátov.


Autor (zdroj) popisu: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov