Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Poštová známka:
EUROPA 2019: Vzácne vtáky - krakľa belasá

EUROPA 2019: Vzácne vtáky - krakľa belasá
Deň vydania: 03. 05. 2019
Nominálna hodnota: 1,70 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Technika tlače: Ofset
Náklad: 200000

Poštová známka z emisného radu EUROPA s námetom vzácnych vtákov s vyobrazením krakle belasej


Textový motív: Krakľa belasá / Coracias garrulus / EUROPA (logotyp)

Obrazový motív: Krakľa belasá na konári s mierne rozprestretými krídlami, logo EUROPA

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Upravený tlačový list:

Poštová známka EUROPA 2019: Vzácne vtáky - krakľa belasá (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka EUROPA 2019: Vzácne vtáky - krakľa belasá (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Krakľa belasá (lat. Coracias garrulus) je vták z čeľade krakľovité (Coraciidae). Vďaka azúrovomodrému opereniu krídel a hrdzavočervenému opereniu chrbta je prakticky nezameniteľná. Obýva otvorené oblasti riedko porastené stromami západnej palearktickej oblasti. Od 70. rokov jej stavy v Európe klesajú, na Slovensku bolo dokázané hniezdenie už len na 2,10% mapovacích kvadrátov.


Autor (zdroj) popisu: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov