Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)

Poštová známka z edičného radu UMENIE s vyobrazením detailu z maľby Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo roku 1450).

18. 10. 2021

Poštová známka:
Krásy našej vlasti: Demänovská ľadová jaskyňa

Krásy našej vlasti: Demänovská ľadová jaskyňa
Deň vydania: 21. 06. 2019
Nominálna hodnota: 1,20 €
Rozmery známky: 30,5 x 44,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 6
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 150000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná Demänovskej ľadovej jaskyni.


Textový motív: DEMÄNOVSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA

Obrazový motív: Pohľad do vnútorných priestorov Demänovskej ľadovej jaskyne.

Upravený tlačový list:

Poštová známka Krásy našej vlasti: Demänovská ľadová jaskyňa (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Krásy našej vlasti: Demänovská ľadová jaskyňa (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov