Pošta: Inaugurácia poštovej známky Demänovská ľadová jaskyňa - www.postoveznamky.sk

Hold bojovníkom v prvých líniách - Pandémia koronavírusu COVID-19 a filatelia

Prehľad poštových materiálov s priamym alebo nepriamym súvisom s pandémiou corona vírusu COVID-19.
(Aktualizované 8. 4. 2020)

08. 04. 2020

Príležitostná pečiatka:
Inaugurácia poštovej známky Demänovská ľadová jaskyňa

Inaugurácia poštovej známky Demänovská ľadová jaskyňa
Deň používania: 21. 06. 2019
 
Pošta: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštovej známky Krásy našej vlasti: Demänovská ľadová jaskyňa


Textový motív: INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY / DEMÄNOVSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA

Obrazový motív: Detail interiéru ľadovej jaskyne.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov