Pošta:
Inaugurácia poštovej známky Demänovská ľadová jaskyňa - www.postoveznamky.sk

Spolok filatelistov Báčsky Petrovec a krásne slovacikum zo Srbska

Informácia o Spolku filatelistov Báčsky Petrovec a jeho neúnavných filatelistických aktivitách.

26. 01. 2020

Príležitostná pečiatka:
Inaugurácia poštovej známky Demänovská ľadová jaskyňa

Deň používania: 21. 06. 2019
 
Pošta: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštovej známky Krásy našej vlasti: Demänovská ľadová jaskyňa


Textový motív: INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY / DEMÄNOVSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA

Obrazový motív: Detail interiéru ľadovej jaskyne.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov