Prehľad aktuálnych súťažných filatelistických výstav

Prehľad aktuálnych filatelistických výstav s možnosťou účasti vystavovateľov - členov Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) - aktualizované 25. 9. 2020

25. 09. 2020

Poštová známka:
Prezidentka Slovenskej republiky - Zuzana Čaputová

Prezidentka Slovenskej republiky - Zuzana Čaputová
Deň vydania: 15. 06. 2019
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 33,9 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 1000000

Výplatná poštová známka s portrétom prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej


Textový motív: ZUZANA / ČAPUTOVÁ / PREZIDENTKA / SLOVENSKEJ / REPUBLIKY

Obrazový motív: Portrét prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, trikolóra.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Vladislav Rostoka

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Prezidentka Slovenskej republiky - Zuzana Čaputová (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov