Nové číslo spravodajcu OLYMPSPORT 2022/1 (189)

Nové číslo informačného spravodajcu českej asociácie pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORT.

06. 08. 2022

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky:
Príprava novej poštovej známky s portrétom prezidentky

Príprava novej poštovej známky s portrétom prezidentky
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.pofis.sk a www.tvnoviny.sk
Publikované: 25. 04. 2019 23:29
Aktualizované: 20. 05. 2019 17:35

Zaujímavá diskusia k príprave novej novej poštovej známky s portrétom prezidentky Slovenskej republiky

Na stránkach filatelistického fóra internetovej stránky POFISu sa rozvinula zaujímavá diskusia o príprave novej poštovej známky s portrétom novozvolenej prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Založená je na krátkom príspevku na internete, ktorý o prípravách informuje (TVNOVINY.SK) a na názoroch zberateľov na tento počin.

Odporúčam prečítať si variáciu názorov, ktoré vychádzajú často z laického "tradičného" nazerania a na to ako by známka s portrétom prezidenta mala vyzerať prezidentom. Druhý protipól do diskusie prinášajú názory niektorých menej konzervatívnych zberateľov a zástupcovia Slovenskej pošty, a. s. / POFISu. Uvidíme ako sa diskusia bude ďalej vyvíjať a ako dopadne príprava novej známky a hlavne jej finálna realizácia...


Príprava novej poštovej známky s portrétom prezidentky


Použité zdroje:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov