Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 (priebežne aktualizovaný 4. 8. 2020).

04. 08. 2020

Poštová známka:
Veľká noc 2019: Tradičné slovenské drotárstvo

Veľká noc 2019: Tradičné slovenské drotárstvo
Deň vydania: 15. 03. 2019
Nominálna hodnota: 0,50 €
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 2000000

Poštová známka vydaná k Veľkej noci v roku 2019 s námetom tradičného slovenského drotárstva


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Drotársky výrobok - drôtený vták.

Grafická úprava: akad. mal. Vladislav Rostoka

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Veľká noc 2019: Tradičné slovenské drotárstvo (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov