Hľadám - kúpim OVS Michalovce Pivovar Slovensko

Hľadám OVS z obdobia Slovenského štátu 1939 - 45 Michalovce Pivovar Slovensko

13. 02. 2021

Celinová pohľadnica:
Veľká noc 2019: Tradičné slovenské drotárstvo (kraslice)

Veľká noc 2019: Tradičné slovenské drotárstvo (kraslice)
Deň vydania: 15. 03. 2019
Nominálna hodnota: T2 50g 

Celinová pohľadnica s natlačenou známkou Veľká noc 2019: Tradičné slovenské drotárstvo s motívom drôteného vtáka


Textový motív:
Adresná strana: Vianoce 2019: Tradičné slovenské drotárstvo / Autorka drôtom opletaných kraslíc: Mgr. Ľubica Kullová

Obrazový motív:
Natlačená známka: drôtený vták ako známka Veľká noc 2019: Tradičné slovenské drotárstvo
Obrazová strana: drôtom opletané kraslice

Obrazová strana:

Celinová pohľadnica Veľká noc 2019: Tradičné slovenské drotárstvo


Tematický popis a súvislosti:

Drotárstvo je jedinečný fenomén charakteristický pre našu krajinu. Svedčí o tom aj jeho zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska v roku 2017. Vďaka svojim špecifickým črtám sa nielen odlišovalo od ostatných remesiel, ale v osobitnej podobe pretrvalo až do súčasnosti a stalo sa neoddeliteľnou zložkou národnej kultúry a umenia. Vzniklo ako doplnkové zamestnanie obyvateľov neúrodných oblastí severozápadného Slovenska pred viac ako 300 rokmi. Prešlo zložitým vývojom, ktorý sa odrazil nielen v spôsobe využitia drôtu a neskôr aj plechu, ale tiež v samotnom postavení jeho nositeľov. Hoci sa v počiatočnom období rozvíjalo ako vandrovné remeslo, z mnohých chudobných drotárov sa stali úspešní podnikatelia, ktorí zakladali prosperujúce dielne po celom svete. Prví drotári opravovali poškodený hlinený riad či poľnohospodárske náradie. Neskôr z tvrdého drôtu zhotovovali aj jednoduché úžitkové predmety ako pasce na myši, šparáky do fajok, naberačky, podložky pod hrnce a žehličky, misky, vešiaky a veľa ďalších praktických výrobkov. Drôt si vďaka svojej dostupnosti a výborným úžitkovým vlastnostiam získaval čoraz väčšiu obľubu. Počet drotárov narastal a teritórium ich pôsobenia sa rozširovalo na všetky kontinenty, kde celkovo založili viac ako 320 dielní a manufaktúr a 6 veľkých tovární. Tie produkovali nesmierne široký sortiment úžitkových predmetov z drôtu a plechu. Ďalší rozvoj drotárstva prerušila prvá svetová vojna a revolúcia v Rusku. Väčšina dielní zanikla a drotári sa vrátili do vlasti. Proces postupného úpadku remesla definitívne ukončila druhá svetová vojna. Ako výtvarný materiál bol drôt prvýkrát použitý až v rokoch 1940 – 1942, keď vznikli prvé drôtené plastiky pre potreby vznikajúceho Mestského múzea v Žiline. Od 60. rokov 20. storočia sa stal drôt trvalou súčasťou tvorby mnohých výtvarníkov a remeselníkov, ktorí nadväzujú na tradičné drotárske postupy a obohacujú ich o moderné technológie.

Dielo zobrazené na celinovej pohľadnici zhotovila Mgr. Ľubica Kullová.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Katarína Kendrová, Považské múzeum v Žiline


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov