Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Slovenská, česká a československá známka:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2011

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2011
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
Publikované: 02. 12. 2011 13:44

Priebežne aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2011.Číslo emisie Dátum vydania Názov emisie Nominál. hodnota Rozmery mm FDC (ks) Forma TL Počet zn. na TL
489 17. 1. Medzinárodný rok chémie 0,80 € 44,4 x 30,5 mm 1 TL 30
490 28. 1. Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Juraja vo Svätom Jure 0,70 € 26,5 x 22 mm 1 TL 100
491 11. 2. 20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny 0,90 € 44,4 x 26,5 mm 1 UTL 8
492 4. 3. Veľká noc 2011 - Ľudový motív 0,40 € 33,9 x 26,5 mm 1 TL 50
493 25. 3. Šport: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 0,40 € 44,1 x 26,5 mm 1 TL 25
494 25. 3. Šport: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 0,50 € 44,1 x 26,5 mm 1 TL 25
495 15. 4. Krásy našej vlasti: Dobšinská ľadová jaskyňa 1,10 € 30,5 x 44,4 mm 1 UTL 6
496 29. 4. Blahorečenie Jána Pavla II. 0,40 € 27,2 x 34,2 mm 1 UTL 4
497 6. 5. EUROPA 2011: Lesy - Národný park Poloniny 0,90 € 44,4, x 26,5 mm 1 UTL 8
498 3. 6. Známka s personalizovaným kupónom 0,40 € 26,5 x 33,9 mm 1 UTL 8
499 6. 6. Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského 1,20 € 44,4 x 54,4 mm 1 HA 1
500 1. 7. Technické pamiatky: Historické vozidlá – aerodynamická Tatra 87 0,80 € 44,1 x 26,5 mm 1 TL 50
501 1. 7. Technické pamiatky: Historické vozidlá – Aero 30 0,50 € 44,1 x 26,5 mm 1 TL 50
502 29. 7. Osobnosti: Ján Cikker (1911 – 1989) 0,40 € 33,9 x 26,5 mm 1 TL 1
503 2. 9. Bienále ilustrácií Bratislava 2011) 0,40 € 26,5 x 44,4 mm 1 TL 50
504 21. 9. Osobnosti: Michal Miloslav Hodža (1811 – 1870) 0,40 € 33,9 x 26,5 mm 1 TL 50
505 14. 10. Ochrana prírody: Drop fúzatý 1,10 € 44,4 x 30,5 mm 1 UTL 4
506 11. 11. Vianoce 2011: Ľudový motív 0,40 € 33,9 x 26,5 mm 1 TL 50
507 25. 11. UMENIE: Ján Sambucus (1531 – 1584) 1,20 € 44,4 x 54,4 mm 1 UTL 4
508 2. 12. Deň poštovej známky: Historická poštová schránka 0,50 € 44,1 x 26,5 mm
+ k 22 + 26,5 mm
1 TL 30
509 13. 12. UMENIE: Tabuľová maľba Metercie z Rožňavy 1,60 € 44,4 x 54,4 mm 1 UTL 1


Vysvetlivky:
  TL   tlačový list
  UTL   upravený tlačový list
  HA   hárček
  k   kupón
  ZZ   známkový zošitok
  FDC   obálka prvého dňa vydania


Informačná prevodová tabuľka popisných nominálnych hodnôt a aktuálnych taríf
(pre poštové známky s popisnou hodnotou vydané v predchádzajúcich rokoch):

  T1 50 g 0,60 €   list 1. triedy do 50 g v tuzemskom styku
  T2 50 g 0,40 €   list 2. triedy do 50 g v tuzemskom styku
  T1 100 g 0,70 €   list 1. triedy do 100 g v tuzemskom styku
  T2 100 g 0,50 €   list 2. triedy do 100 g v tuzemskom styku
  T1 500 g 0,80 €   list 1. triedy do 500 g v tuzemskom styku
  T2 500 g 0,60 €   list 2. triedy do 500 g v tuzemskom styku
  T1 1000 g 1,20 €   list 1. triedy do 1000 g v tuzemskom styku
  T2 1000 g 1,00 €   list 2. triedy do 1000 g v tuzemskom styku

Písmeno T znamená Tarifa pre "Tuzemsko", číslica za označením T definuje prioritu doručenia zásielky, t. j. 1. alebo 2. trieda. Ďalšie číslo symbolizuje hmotnostné pásmo zásielky, v súčasnosti je to pre tuzemsko 50, 100, 500 a 1000 gramov.

Súvisiace články:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov