Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Juraja vo Svätom Jure - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Vychádzajú personalizované UTL: Významné osobnosti svetovej vedy (Pytagoras, Euklides, Táles a Diofantos)

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Juraja vo Svätom Jure

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Juraja vo Svätom Jure

Poštová známka


Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Juraja vo Svätom JurePoštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Juraja vo Svätom Jure
Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Juraja vo Svätom Jure

Poštová známka z emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska venovaná kostolu sv. Juraja vo Svätom Jure.

Deň vydania: 28. 01. 2011
Nominálna hodnota: 0,70 €
Rozmery známky: 26,5 x 22 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2000000
Kód WMS: SK002.11 (pozri: Systém číslovania známok WNS (WADP Numbering System))
Textový motív: SVÄTÝ JUR
Obrazový motív: Súsošie s postavou sv. Juraja – jazdec na koni s kopijou zabíjajúci draka pod kopytami koňa.

Pôvodný výtvarný návrh(y) (1):

Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Juraja vo Svätom Jure (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Medzi umeleckými dielami na pomedzí gotiky a renesancie prominentné miesto patrí kamennému Oltáru sv. Juraja vo Sv. Jure pri Bratislave. Už svojou technikou – kompletným vyhotovením v jemnom vápenci – je v rámci oltárneho umenia na Slovensku unikátom. Výnimočná je tiež jeho umelecká kvalita reagujúca na aktuálne podnety stredoeurópskeho umenia.

Stredobodom oltárnej architektúry, v podstate rozdelenej do štyroch horizontálnych registrov, je postava sv. Juraja – jazdca na koni, kopijou zabíjajúceho draka pod kopytami koňa. Súsošie, takmer v podobe voľnej jazdeckej sochy, je na pozadí doplnené reliéfom krajinnej kulisy, girlandy nad ním vytvárajú prirodzený baldachýn. Takýto dekór korunuje aj menšie scény po stranách – na krídlach oltára, so štyrmi výjavmi zo života titulárneho svätca. V predele sú umiestnené skupiny Narodenia Krista a Úteku do Egypta; v strede bolo pôvodne Klaňanie troch kráľov, dnes zachované mimo oltára. V štíte nad hlavnou scénou dominuje výjav sv. Juraja v diskusii s cisárom; úplne hore je Umučenie sv. Sebastiána, ktorého motív, nachádzajúci sa v polkruhovom medailóne v najvyššej časti oltára, tvorí kresbu na FDC. Okrem bohatej renesančnej výzdoby súčasti oltára tvoria viaceré voľné sochy po oboch stranách, zväčša viac v gotickom štýle. Takáto slohová nejednoznačnosť je pre obdobie okolo roku 1500 typická a na svätojurskom oltári ju možno vysvetliť tiež účasťou minimálne troch relatívne autonómnych sochárov.

Vzhľadom na spomínanú výnimočnosť je zrejmé, že oltár bol v blokoch dovezený spoza hraníc Slovenska, resp. stredovekého Uhorska. Najbližšie slohové príbuznosti vedú do neďalekej Viedne, kde analógiu tvorí tzv. Oltár sv. Anny (1512), podľa aktuálnych výskumov však jeho majstri čerpali inšpiráciu z omnoho širšieho priestoru Podunajska (Salzburg, Pasov). Napokon, umenie Bratislavy a jej okolia bolo už od stredoveku určované dôležitosťou dunajskej obchodnej cesty, a najmä blízkosťou Viedne, na začiatku 16. storočia – cisárskej metropoly.

Autor (zdroj) popisu: Dušan Buran, PhD.


Súvisiace materiály (1):

Príležitostná pečiatka Inaugurácia poštovej známky Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Juraja vo Svätom JurePríležitostná pečiatka
Inaugurácia poštovej známky Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Juraja vo Svätom Jure

Súvisiace podujatia (1):

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Juraja vo Svätom JureZdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Juraja vo Svätom Jure

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Juraja vo Svätom Jure
Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Juraja vo Svätom Jure
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Celé tajomstvo a snáď jediný recept na šťastie je mať rád ľudí a milovať ich. Kto myslí len na seba, ochudobní iných o seba, ochudobní seba o iných, zakrpatie a zahynie.

(Jan Werich)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk