Ochrana prírody: Vihorlatské vrchy – Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná pohoriu Vihorlatské vrchy a zástupcovi ich fauny – hadiarovi krátkoprstému (Circaetus gallicus).

07. 06. 2024

Poštová známka:
Technické pamiatky: Historické vozidlá – aerodynamická Tatra 87

Technické pamiatky: Historické vozidlá – aerodynamická Tatra 87
Deň vydania: 01. 07. 2011
 

Poštová známka z emisného radu Technické pamiatky s vyobrazením osobného autmomobilu aerodynamická Tatra 87.
Rytina známky: Mgr. art. Ľubomír Žálec

Poštová známka
Technické pamiatky: Historické vozidlá – aerodynamická Tatra 87


Deň vydania: 1. 7. 2011
Nominálna hodnota: 0,80 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 2
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Augustovič
Rytec známky: Ľubomír Žálec
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s ofsetom
Náklad známok: 1 000 000 ks.

Pôvodný výtvarný návrh:

Technické pamiatky: Historické vozidlá – aerodynamická Tatra 87 (výtvarný návrh)

Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2011.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov