Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave

Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského

Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského

Poštová známka


Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenskéhoPoštová známka Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského
Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského

Poštová známka z emisného radu Historické výročia vydaná k  150. výročiu vydania Memoranda národa slovenského.

Deň vydania: 06. 06. 2011
Nominálna hodnota: 1,20 €
Rozmery známky: 44,1 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1
Výtvarný návrh známky: akad. mal. Igor Piačka
Výtvarný návrh hárčeka: akad. mal. Igor Piačka
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 60000
Kód WMS: SK011.11 (pozri: Systém číslovania známok WNS (WADP Numbering System))
Obrazový motív: Známka: Portréty Š. M. Daxnera a J. Francisciho, hlavných organizátorov memorandového zhromaždenia, mladík zobrazujúci Slovensko v pozadí so ženskou postavou predstavujúcou slobodu, ako trhá svoje putá; hárček: portréty viacerých národovcov, zúčastnených na zhromaždení v Martine a okrídlenou postavou (národným géniom) kráčajúcou dopredu, do budúcej slobodnej slovenskej krajiny. Prerušenie, stupienok na tejto ceste je práve memorandum, ktoré bolo takýmto míľnikom na danej ceste k slobode a samostatnosti.

Hárčeková úprava:

Poštová známka Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského (Hárčeková úprava)


Pôvodný výtvarný návrh(y) (1):

Poštová známka Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského (Pôvodný výtvarný návrh(y))

Rytec známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2011
Tematický popis a súvislosti:

Príležitostná známka sa venuje jednej z najvýznamnejších udalosti moderných slovenských dejín, vyhláseniu Memoranda národa slovenského 6. a 7. júna 1861 na národnom zhromaždení v Martine. Bol to v poradí druhý slovenský národný program (prvým boli Žiadosti slovenského národa z r. 1848). Slováci sa ním snažili dosiahnuť uznanie svojej národnej osobitosti a vyvodenia politických konzekvencií z tohto uznania – získanie národnej samosprávy (do angličtiny Home Rule) na ohraničenom území (Slovenské okolie), ktoré obývali. Súviselo s obnovením politického života v Rakúskej monarchii (Austrian Empire), v ktorej vtedy Slováci žili, po páde Bachovho absolutizmu. Nadväzovalo na Októbrový diplom panovníka z roku 1860, v ktorom prisľúbil obnovu slobodného politického života. Keďže sa tento život mal realizovať v historických štátoprávnych jednotkách monarchie, Slováci svoje memorandum primárne zaslali uhorskému snemu (Diet of Hungarian Kingdom). Ten sa ním však odmietol zaoberať. Po rozpustení snemu sa stály výbor, zvolený v Martine, obrátil s memorandom na panovníka. Toto, tzv. Viedenské memorandum bolo doplnené o Privilégium (ústavu) pre Slovenské okolie, v ktorom bolo stanovené štátoprávne postavenie slovenského národa v rámci monarchie. V danej dobe bolo memorandum neúspešné, ale jeho myšlienky boli základom slovenského politického programu až do r. 1938.

Autor (zdroj) popisu: PhDr. Anton Hrnko, CSc.
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského

Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského
Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Človek sa trápi, pretože sa naučil, ako to robiť.

(Osho)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk