Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Celoslovenská filatelistická burza v Banskej Bystrici

Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského

Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského

Poštová známka


Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenskéhoPoštová známka Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského
Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského

Poštová známka z emisného radu Historické výročia vydaná k  150. výročiu vydania Memoranda národa slovenského.

Deň vydania: 06. 06. 2011
Nominálna hodnota: 1,20 €
Rozmery známky: 44,1 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1
Výtvarný návrh známky: akad. mal. Igor Piačka
Výtvarný návrh hárčeka: akad. mal. Igor Piačka
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 60000
Kód WMS: SK011.11 (pozri: Systém číslovania známok WNS (WADP Numbering System))
Obrazový motív: Známka: Portréty Š. M. Daxnera a J. Francisciho, hlavných organizátorov memorandového zhromaždenia, mladík zobrazujúci Slovensko v pozadí so ženskou postavou predstavujúcou slobodu, ako trhá svoje putá; hárček: portréty viacerých národovcov, zúčastnených na zhromaždení v Martine a okrídlenou postavou (národným géniom) kráčajúcou dopredu, do budúcej slobodnej slovenskej krajiny. Prerušenie, stupienok na tejto ceste je práve memorandum, ktoré bolo takýmto míľnikom na danej ceste k slobode a samostatnosti.

Hárčeková úprava:

Poštová známka Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského (Hárčeková úprava)


Pôvodný výtvarný návrh (1):

Poštová známka Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského (Pôvodný výtvarný návrh)

Rytec známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2011
Tematický popis a súvislosti::

Príležitostná známka sa venuje jednej z najvýznamnejších udalosti moderných slovenských dejín, vyhláseniu Memoranda národa slovenského 6. a 7. júna 1861 na národnom zhromaždení v Martine. Bol to v poradí druhý slovenský národný program (prvým boli Žiadosti slovenského národa z r. 1848). Slováci sa ním snažili dosiahnuť uznanie svojej národnej osobitosti a vyvodenia politických konzekvencií z tohto uznania – získanie národnej samosprávy (do angličtiny Home Rule) na ohraničenom území (Slovenské okolie), ktoré obývali. Súviselo s obnovením politického života v Rakúskej monarchii (Austrian Empire), v ktorej vtedy Slováci žili, po páde Bachovho absolutizmu. Nadväzovalo na Októbrový diplom panovníka z roku 1860, v ktorom prisľúbil obnovu slobodného politického života. Keďže sa tento život mal realizovať v historických štátoprávnych jednotkách monarchie, Slováci svoje memorandum primárne zaslali uhorskému snemu (Diet of Hungarian Kingdom). Ten sa ním však odmietol zaoberať. Po rozpustení snemu sa stály výbor, zvolený v Martine, obrátil s memorandom na panovníka. Toto, tzv. Viedenské memorandum bolo doplnené o Privilégium (ústavu) pre Slovenské okolie, v ktorom bolo stanovené štátoprávne postavenie slovenského národa v rámci monarchie. V danej dobe bolo memorandum neúspešné, ale jeho myšlienky boli základom slovenského politického programu až do r. 1938.

Autor (zdroj) popisu: PhDr. Anton Hrnko, CSc.
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského

Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského
Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Čo robiť s dobrými nápadmi? Začať. A potom ... Spustiť to. Keď neurobíte to prvé, nikdy nemôžete urobiť to druhé.

(Seth Godin)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.