Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2020

Pozvanie na 17. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2019 v Bratislave.

05. 06. 2020

Poštová známka:
Veľká noc 2011: Ľudový motív

Deň vydania: 04. 03. 2011
Nominálna hodnota: 0,40 €
Rozmery známky: 33,9 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 1700000

Poštová známka k Veľkej noci v roku 2011 s ľudovým motívom (pečený veľkonočný baránok).
Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Veľká noc 2011: Ľudový motív (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Autor výtvarného návrhu známky: Júlia Piačková
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.


Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2011


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov