Prednáška (KF 00-15): Slovensko 1939 a jeho pretlačové provizóriá

Odborná prednáška v rámci pravidelného cyklu prednášok, ktoré organizuje KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe (Česká republika).

01. 02. 2024

Poštová známka:
Osobnosti: Michal Miloslav Hodža (1811 - 1870) - 200. výročie narodenia

Osobnosti: Michal Miloslav Hodža (1811 - 1870) - 200. výročie narodenia
Deň vydania: 22. 09. 2011
Nominálna hodnota: 0,40 €
Rozmery známky: 33,9 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 200. výročie narodenia evanjelického kňaza a popredného slovenského kultúrneho a politického predstaviteľa Michala Miloslava Hodžu.
Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Osobnosti: Michal Miloslav Hodža (1811 - 1870) - 200. výročie narodenia (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Poštová známka Osobnosti: Michal Miloslav Hodža (1811 - 1870) - 200. výročie narodenia (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Autor výtvarného návrhu známky: Ivan Schurmann


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2011


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov