Otvorenie výstavy Františka Horniaka a uvedenie poštovej známky Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)

Video a fotoreportáž z otvorenia výstavy Františka Horniaka a uvedenia poštovej Klaňanie troch kráľov Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450) v Zlatých Moravciach.

11. 06. 2022

Poštová známka:
Deň poštovej známky: Historická poštová schránka

Deň poštovej známky: Historická poštová schránka
Deň vydania: 02. 12. 2011
Nominálna hodnota: 0,50 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm + k 22 + 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 30
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 300000

Poštová známka (s kupónom) vydaná ku Dňu poštovej známky s vyobrazením historických poštových schránok.
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Augustovič

Známka s kupónom:

Poštová známka Deň poštovej známky: Historická poštová schránka (s kupónom)

Pôvodný výtvarný návrh:

Poštová známka Deň poštovej známky: Historická poštová schránka (výtvarný návrh)

Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Súvisiace články:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2011


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov