Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

21. 08. 2022

Postage Stamp:
Day of postage stamp: Historical Mailbox

Day of postage stamp: Historical Mailbox
Date of Issue: 02. 12. 2011
Face value: 0,50 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 mm + k 22 + 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 30
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 300000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštová známka (s kupónom) vydaná ku Dňu známky s vyobrazením historických poštových schránok.
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Augustovič

Známka s kupónom:

Poštová známka Deň poštovej známky: Historická poštová schránka (s kupónom)

Pôvodný výtvarný návrh:

Poštová známka Deň poštovej známky: Historická poštová schránka (výtvarný návrh)

Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Súvisiace články:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2011


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists