Exchange collectors meeting in Bratislava (Slovakia)

Invitation to the exchange collectors meeting of different collecting areas in Bratislava (Slovakia).

08. 10. 2022

Philatelic Exhibitions:
Promotional philatelic exhibition 170th ANNIVERSARY OF THE OPENING OF THE POST OFFICE IN PIEŠŤANY

Promotional philatelic exhibition 170th ANNIVERSARY OF THE OPENING OF THE POST OFFICE IN PIEŠŤANY
Location: Mestské kultúrne stredisko - Malá scéna, Ul. A. Dubčeka 27, Piešťany
Entry: Free (no admission)
Date: 15. 07. 2021 - 08. 08. 2021

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to a promotional philatelic exhibition on the occasion of the 170th anniversary of the opening of the post office in Piešťany.


Mestské kultúrne stredisko Piešťany, Spolok filatelistov Imricha Wintera a Mesto Piešťany vás srdečne pozývajú na propagačnú filatelistickú výstavu 170. výročie otvorenia poštového úradu v Piešťanoch.

Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 15. júla 2021 o 16:00 hod.

Propagačná filatelistická výstava 170. VÝROČIE OTVORENIA POŠTOVÉHO ÚRADU V PIEŠŤANOCH

V deň vernisáže bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty PIEŠŤANY 1, obálka a korešpondenčný lístok s prítlačou.

Príležitostná pečiatka 170. VÝROČIE OTVORENIA POŠTOVÉHO ÚRADU V PIEŠŤANOCH


Mapa s vyznačeným miestom konania:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists