Exchange bourse in Strakonice (Czech Republic)

Invitation to the Exchange bourse in Strakonice (Czech Republic).

25. 09. 2021

Postage Stamp:
Day of postage stamp: Post Office Building Piešťany 1

Day of postage stamp: Post Office Building Piešťany 1
Date of Issue: 02. 12. 2016
Face value: 0,95 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 + k 22 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 300000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp from the Day of postage stamp series devoted to the historical post office building Piešťany 1.


Text motifs: DEŇ POŠTOVEJ / ZNÁMKY / BUDOVA POŠTY PIEŠŤANY 1

Pictorial motifs: Známka: Pohľad na exteriér budovy pošty Piešťany 1; kupón: busta Emila Belluša.

Postage stamp artwork: Mgr. art. Jozef Česla

Postage stamp engraving: Mgr. art. Jozef Česla

Postage stamp with coupon:

Postage Stamp Day of postage stamp: Post Office Building Piešťany 1 (Postage stamp with coupon)


Original artwork(s):

Postage Stamp Day of postage stamp: Post Office Building Piešťany 1 (Original artwork(s))


Postage Stamp Day of postage stamp: Post Office Building Piešťany 1 (Original artwork(s))


Thematic description and context:

V Piešťanoch, na rohu ulíc Kukučínovej a Poštovej, stojí významné dielo slovenskej funkcionalistickej architektúry, ktoré nad vstupom nesie svoj pôvodný názov: Poštový a telegrafný úrad. Budova, ktorá tvorí zaoblené nárožie, je vcelku prostá, s hladkou omietkou a typicky veľkými oknami do hlavných priestorov. Jej projekt vznikol v roku 1928 a dokončili ju v roku 1931. Bolo to v prelomovom období, keď sa architektúra vzdávala napodobovania histórie. V časopise Forum vtedy konštatovali, že „štátni a krajinskí úradníci sú veľmi konzervatívni a pri tradičných druhoch stavieb nestrpia žiadny radikálny prístup. Poštová správa je však výnimkou.“ Na projekt si vybrali vtedy sotva dvadsaťdeväťročného architekta Emila Belluša (1899 – 1979), ktorý ocenil, že Československá pošta „hľadá spoluprácu s mladými architektmi, čím si tiež zabezpečuje iniciatívu a tvorivú spoluúčasť na nových prúdoch.“ Budova bola preňho prvým významným funkcionalistickým dielom. Odvážne využil priestor na nároží na najdôležitejšie miestnosti pošty – na prízemí i na poschodí sú hlavné haly s poštovými priečinkami, ktoré spája elegantné oblúkové schodisko. Poštový úrad predstavoval novátorský čin aj otvorením priestoru medzi pracovníkmi pošty a (ako sa vtedy hovorilo) obecenstvom, teda zbavením sa, Bellušovými slovami: „starého dvojpriestorového systému, kde úradníci pracujú hermeticky uzavretí a barikádou mreží oddelení od publika.“ Budova je národnou kultúrnou pamiatkou a pri obnove v 90. rokoch minulého storočia sa podarilo zachovať jej pôvodný vzhľad i celý rad originálnych interiérových prvkov.

Architekt Emil Belluš, ktorý projektoval pre Piešťany ešte jedno skvostné dielo – kolonádový most (1933), sa stal zakladateľskou osobnosťou novodobej slovenskej architektúry a v hlavnej hale pošty je umiestnená jeho bronzová busta.


Author (source) of the description: Prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists