Svetová výstava poštových známok EFIRO 2024 - Zlaté ťaženie slovenskej filatelie pokračuje (česky)

Zhodnotenie svetovej výstavy EFIRO 2024 v Bukurešti dlhoročným úspešným vystavovateľom, nie však porotcom, Jaromírom Petříkom.

17. 07. 2024

Príležitostná pečiatka:
170. výročie poštového úradu Piešťany

170. výročie poštového úradu Piešťany
Deň používania: 15. 07. 2021
 
Pošta: PIEŠŤANY 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Piešťanoch pri príležitosti 170. výročia poštového úradu Piešťany a otvorenia propagačnej filatelistickej výstavy k tomuto výročiu.


Textový motív: 170. VÝROČIE / OTVORENIA / POŠTOVÉHO / ÚRADU

Obrazový motív: Historická budova, v ktorej sídlil poštový úrad Piešťany.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov