Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Poštová známka:
Vianoce 2011: Ľudový motív (s personalizovaným kupónom)

Vianoce 2011: Ľudový motív (s personalizovaným kupónom)
Deň vydania: 11. 11. 2011
Nominálna hodnota: 0,40 €
Rozmery známky: 33,9 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 1880000

Poštová známka k Vianociam v roku 2011 s vianočným ľudovým motívom (vianočný perníkový kapor). Známka ponúka možnosť výroby vlastného personalizovaného kupónu (ZPK).


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Vianočný ľudový motív - perníkový kapor.

Výtvarný návrh známky: Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová

Známka s kupónom:

Poštová známka Vianoce 2011: Ľudový motív (s personalizovaným kupónom) (Známka s kupónom)


Upravený tlačový list:

Poštová známka Vianoce 2011: Ľudový motív (s personalizovaným kupónom) (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Vianoce 2011: Ľudový motív (s personalizovaným kupónom) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Poštová známka Vianoce 2011: Ľudový motív (s personalizovaným kupónom) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Špeciálna úprava: Známky Vianoce 2011: Ľudový motív sú obohatené vôňou škorice.

Táto známka je dostupná aj v upravenom tlačovom liste (UTL) pre vytváranie vlastných personalizovaných kupónov (ZPK) a celých personalizovaných upravených tlačových listov (PersUTL).
Ukážka:

Poštová známka s personalizovaným kupónom Vianoce 2011: Ľudový motívTematický popis a súvislosti:

Vianoce sú kresťanským sviatkom vtelenia a narodenia Ježiša Krista. Vianočné obdobie trvá od večerných bohoslužieb sviatku Narodenia Pána až do nedele po sviatku Zjavenia Pána (ľudovo Traja králi). Tento sviatok sa prekrýva s tradičným dátumom zimného slnovratu, ktorý bol sviatkom znovuzrodenia slnka. Pôvodne sa slávil iba Prvý sviatok vianočný (podľa gregoriánskeho kalendára 25. december). Od reformácie sa Vianoce začali sláviť už deň vopred, na Štedrý večer (24. decembra). V pravoslávnej cirkvi sa Vianoce slávia podľa juliánskeho kalendára – 7. januára.

Slovenské slovo Vianoce môže súvisieť s nemeckým Weihnachten (Zasvätené noci) alebo talianským via (di)nozze, čo doslovne znamená „svadobná cesta“, pretože k narodeniu Ježiša Krista došlo na ceste do Betlehema.

Zvyk rozdávania darčekov počas Vianoc je doložený v protestantskom prostredí od 16. storočia. V katolíckych rodinách sa však darčeky rozdávali už na sviatok sv. Mikuláša. Medzi ďalšie vianočné zvyky a symboly patrí vianočná divadelná hra (od 11. storočia), stavanie jasličiek (od 13. storočia), adventný veniec a vyzdobený vianočný stromček (od 19. storočia). Známy rajský strom, ktorý pôvodne predstavoval v strede javiska postavený stromček ovešaný ovocím, sa neskôr stal symbolom Vianoc. Rozžaté sviečky na vianočnom stromčeku symbolizujú svetlo, ktoré prišlo na svet, aby zahnalo tmu. Príchod Spasiteľa sa už tradične slávi bohatou hostinou, ktorou sa skončí obdobie pôstu. Podľa ponaučenia gazdiniek z 19. storočia sa na Štedrý večer „patrí jesť mäso beznohé, na Kristovo narodenie dvojnohé a na deň svätého Štefana štvornohé. Má to byť ryba, vták a domáce či divé zviera. Jedno mäso má byť vyprážané, druhé pečené, tretie varené alebo dusené.“ Pre vianočné obdobie je tiež typické pečenie drobného voňavého pečiva, vianočky, makovníkov, orechovníkov a medovníkov.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov