Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Hľadám odtlačky výplatných strojov Slovenského olympijského výboru

20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny

20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny

Poštová známka


20. výročie založenia Vyšehradskej skupinyPoštová známka 20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny
20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny

Príležitostná poštová známka vydaná k 20. výročiu založenia Vyšehradskej skupiny (V4). Spoločné vydanie s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom.

Deň vydania: 11. 02. 2011
Nominálna hodnota: 0,90 €
Rozmery známky: 44,4 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 400000
Textový motív: 20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny / 1991 - 2011
Obrazový motív: Dve ruky: jedna symbolizuje Európsku úniu s dvomi prstami v tvare V, druhá symbolizuje štyri krajiny V4.

Upravený tlačový list:

Poštová známka 20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny  (Upravený tlačový list)

Autor výtvarného návrhu známky: Barnabás Baticz

Pôvodný výtvarný návrh:

20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny (výtvarný návrh)

Súvisiace materiály: Súvisiace články:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2011
Tematický popis a súvislosti::

Vyšehradská skupina (V4) predstavuje neformálne zoskupenie štyroch stredoeurópskych krajín – Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky a Slovenskej republiky.

Po zmenách v roku 1989 sa tri stredoeurópske krajiny rozhodli užšie spolupracovať s cieľom zaradiť sa „naspäť“ do Európy. V máji roku 1990 bola zvolaná bratislavská schôdzka predstaviteľov vlád ČSFR, Poľska, Maďarska, ktorá vytvorila predpoklady na vytvorenie projektu trojstrannej spolupráce. Vo Vyšehrade (Visegrád, MR) 15. februára 1991 podpísali česko-slovenský prezident Václav Havel, poľský prezident Lech Walesa a maďarský predseda vlády József Antall Vyšehradskú deklaráciu. V deklarácii sa uvádzali nasledujúce ciele: obnovenie štátnej suverenity, eliminácia pozostatkov totalitného systému, vybudovanie parlamentnej demokracie, vytvorenie moderného trhového hospodárstva, plné zapojenie do európskeho politického, bezpečnostného, hospodárskeho a právneho systému.

Rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vznikom samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky v roku 1993 sa trojstranná vyšehradská spolupráca transformovala na V4. V roku 1998 došlo k revitalizácii V4. Na bratislavskom summite v máji 1999 sa predsedovia vlád krajín V4 dohodli na prehĺbení spolupráce vo všetkých oblastiach spoločného záujmu a vzájomnej podpory pri integrácii do európskych a euroatlantických štruktúr. Základné ciele prvej dekády krajín V4 boli naplnené úspešnou realizáciou spoločensko-ekonomickej transformácie, prehlbujúcou sa regionálnou spoluprácou a ich integráciou do NATO a EÚ. V máji 2004 predsedovia vlád krajín V4 prijali Kroměřížsku deklaráciu, v ktorej zdôraznili význam pokračovania vyšehradskej spolupráce v nových podmienkach po vstupe do EÚ a NATO.

Regionálna spolupráca V4 sa úspešne rozvíja 20 rokov v sektorovej oblasti, pri koordinácii zahranično-politických pozícii v EÚ i vo vzťahu k tretím krajinám alebo regiónom. Základom aktivít je program predsedníckej krajiny, ktorý schvaľujú predsedovia vlád krajín na summitoch V4. Od 1. júla 2010 do 30. júna 2011 je predsedníckou krajinou Slovenská republika.

Autor (zdroj) popisu: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny

20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny
20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Prestať môžeš kedykoľvek ... tak prečo prestávať teraz?

("bohatý otec" Roberta Kiyosaki)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.