Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave

Pozvanie na 20. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave.

07. 06. 2024

Poštová známka:
20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny

20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny
Deň vydania: 11. 02. 2011
Nominálna hodnota: 0,90 €
Rozmery známky: 44,4 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 400000

Príležitostná poštová známka pripomínajúca 30. výročie založenia Vyšehradskej skupiny.


Textový motív: 20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny / 1991 - 2011

Obrazový motív: Dve ruky: jedna symbolizuje Európsku úniu s dvomi prstami v tvare V, druhá symbolizuje štyri krajiny V4.

Upravený tlačový list:

Poštová známka 20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny  (Upravený tlačový list)


Autor výtvarného návrhu známky: Barnabás Baticz

Pôvodný výtvarný návrh:

20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny (výtvarný návrh)

Súvisiace materiály: Súvisiace články:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2011


Tematický popis a súvislosti:

Vyšehradská skupina (V4) predstavuje neformálne zoskupenie štyroch stredoeurópskych krajín – Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky a Slovenskej republiky.

Po zmenách v roku 1989 sa tri stredoeurópske krajiny rozhodli užšie spolupracovať s cieľom zaradiť sa „naspäť“ do Európy. V máji roku 1990 bola zvolaná bratislavská schôdzka predstaviteľov vlád ČSFR, Poľska, Maďarska, ktorá vytvorila predpoklady na vytvorenie projektu trojstrannej spolupráce. Vo Vyšehrade (Visegrád, MR) 15. februára 1991 podpísali česko-slovenský prezident Václav Havel, poľský prezident Lech Walesa a maďarský predseda vlády József Antall Vyšehradskú deklaráciu. V deklarácii sa uvádzali nasledujúce ciele: obnovenie štátnej suverenity, eliminácia pozostatkov totalitného systému, vybudovanie parlamentnej demokracie, vytvorenie moderného trhového hospodárstva, plné zapojenie do európskeho politického, bezpečnostného, hospodárskeho a právneho systému.

Rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vznikom samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky v roku 1993 sa trojstranná vyšehradská spolupráca transformovala na V4. V roku 1998 došlo k revitalizácii V4. Na bratislavskom summite v máji 1999 sa predsedovia vlád krajín V4 dohodli na prehĺbení spolupráce vo všetkých oblastiach spoločného záujmu a vzájomnej podpory pri integrácii do európskych a euroatlantických štruktúr. Základné ciele prvej dekády krajín V4 boli naplnené úspešnou realizáciou spoločensko-ekonomickej transformácie, prehlbujúcou sa regionálnou spoluprácou a ich integráciou do NATO a EÚ. V máji 2004 predsedovia vlád krajín V4 prijali Kroměřížsku deklaráciu, v ktorej zdôraznili význam pokračovania vyšehradskej spolupráce v nových podmienkach po vstupe do EÚ a NATO.

Regionálna spolupráca V4 sa úspešne rozvíja 20 rokov v sektorovej oblasti, pri koordinácii zahranično-politických pozícii v EÚ i vo vzťahu k tretím krajinám alebo regiónom. Základom aktivít je program predsedníckej krajiny, ktorý schvaľujú predsedovia vlád krajín na summitoch V4. Od 1. júla 2010 do 30. júna 2011 je predsedníckou krajinou Slovenská republika.


Autor (zdroj) popisu: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov