Hold bojovníkom v prvých líniách - Pandémia koronavírusu COVID-19 a filatelia

Prehľad poštových materiálov s priamym alebo nepriamym súvisom s pandémiou koronavírusu COVID-19.
(Aktualizované 11. 7. 2020)

11. 07. 2020

Poštová známka:
Osobnosti: Ján Cikker (1911 – 1989)

Osobnosti: Ján Cikker (1911 – 1989)
Deň vydania: 29. 07. 2011
Nominálna hodnota: 0,50 €
Rozmery známky: 33,9 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 500000

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 100. výročie narodenia hudobného skladateľa Jána Cikkera.
Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Osobnosti: Ján Cikker (1911 – 1989) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Autor výtvarného návrhu známky: Katarína Slaninková


Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2011


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov