Ochrana prírody: Vihorlatské vrchy – Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná pohoriu Vihorlatské vrchy a zástupcovi ich fauny – hadiarovi krátkoprstému (Circaetus gallicus).

07. 06. 2024

Poštová známka:
Umenie: Tobias Stimmer - Ján Sambucus

Umenie: Tobias Stimmer - Ján Sambucus
Deň vydania: 25. 11. 2011
 

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením drevorezu slávneho básnika, historiografa a lekára Jána Sambucusa (1531 – 1584), rodáka z Trnavy, od Tobiasa Stimmera (alebo jeho žiaka Christopha Murera?).
Poštová známka
Umenie: Ján Sambucus


Deň vydania: 25. 11. 2011
Nominálna hodnota: 1,20 €
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Rudolf Cigánik
Rytec známky: akad. mal. Rudolf Cigánik
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.
Technika tlače: Oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad známok: 90 000 ks.

Hárčeková úprava:

Poštová známka Umenie: Ján Sambucus (hárčeková úprava)

Pôvodný výtvarný návrh:

Poštová známka Umenie: Ján Sambucus (výtvarný návrh)


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Súvisiace informácie, články a reportáže:
Video reportáž z inaugurácie poštovej známky Umenie: Ján Sambucus:


Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2011


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov