Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

14. 04. 2024

Slovenská, česká a československá známka:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008
Autor: Vojtech Jankovič (na základe podkladov Slovenská pošta/POFIS)
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
Publikované: 13. 11. 2008 00:00

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008.


Číslo emisie
Dátum vydania
Názov emisie
Nominál. hodnota
Rozmery mm
FDC (ks)
Forma TL
Počet zn. na TL
413
1. 1.
T1 50 g
44 x 27
1
TL
50
414
28. 2.
T2 50 g
27 x 34
1
TL
50
415
6. 3.
T2 100 g
23 x 26
1
TL
100
416
20. 3.
T2 50 g
33 x 27
0
UTL
8
418
17. 4.
T1 100 g
27 x 34
1
TL
50
419
17. 4.
T2 500 g
27 x 34
1
TL
50
420
30. 4.
T1 500 g
44,4 x 26,5
1
TL
50
421
30. 4.
T2 1000 g
44,4 x 26,5
1
TL
50
422
5. 5.
21 Sk
44 x 27
1
UTL
8
423
29. 5.
T2 50
27 x 34
1
TL
50
424
4. 6.
25 Sk
44 x 27
1
TL
50
425
6. 6.
30 Sk
44 x 27
1
TL
50
426
30. 6.
33 Sk
26,5 x 44
1
UTL
3
427
12. 9.
40 Sk
30,5 x 44,4
1
HA
1
428
25. 9.
T1 50g
38 x 38
1
TL
35
429
9. 10.
T1 100g
30,5 x 44,4
1
UTL
2 + 2
430
9. 10.
T1 100g
30,5 x 44,4
1
UTL
2 + 2
431
23. 10.
T2 100g
44,4 x 26,5
1
TL
50
432
23. 10.
T2 500g
44,4 x 26,5
1
TL
50
433
13. 11.
T2 50 g
27 x 34
1
TL
50
434
27. 11.
T2 1000g
45 x 55
1
UTL
4
435
27. 11.
T1 1000g
45 x 55
1
UTL
4Vysvetlivky:

TL tlačový list
UTL upravený tlačový list
HA hárček
k kupón
ZZ známkový zošitok
FDC obálka prvého dňa vydania


Prevodová tabuľka popisných nominálnych hodnôt a aktuálnych taríf:  T1 50 g 16 Sk   list 1. triedy do 50 g v tuzemskom styku
  T2 50 g 10 Sk   list 2. triedy do 50 g v tuzemskom styku
  T1 100 g 18 Sk   list 1. triedy do 100 g v tuzemskom styku
  T2 100 g 14 Sk   list 2. triedy do 100 g v tuzemskom styku
  T1 500 g 19 Sk   list 1. triedy do 500 g v tuzemskom styku
  T2 500 g 15 Sk   list 2. triedy do 500 g v tuzemskom styku
  T1 1000 g 37 Sk   list 1. triedy do 1000 g v tuzemskom styku
  T2 1000 g 31 Sk   list 2. triedy do 1000 g v tuzemskom styku


Písmeno T znamená Tarifa pre "Tuzemsko", číslica za označením T definuje prioritu doručenia zásielky, t. j. 1. alebo 2. trieda. Ďalšie číslo symbolizuje hmotnostné pásmo zásielky, v súčasnosti je to pre tuzemsko 50, 100, 500 a 1000 gramov.

Pozri tiež:Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov