National philatelic exchange bourse with international participation in Levice (Slovakia)

Invitation to the national philatelic exchange bourse with international participation in Levice (Slovakia).

11. 10. 2020

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Issue plan of Slovak postage stamps for 2008

Issue plan of Slovak postage stamps for 2008
Author: Vojtech Jankovič (na základe podkladov Slovenská pošta/POFIS)
Source: Slovenská pošta/POFIS
Published: 13. 11. 2008 00:00

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008.


Číslo emisie
Dátum vydania
Názov emisie
Nominál. hodnota
Rozmery mm
FDC (ks)
Forma TL
Počet zn. na TL
413
1. 1.
T1 50 g
44 x 27
1
TL
50
414
28. 2.
T2 50 g
27 x 34
1
TL
50
415
6. 3.
T2 100 g
23 x 26
1
TL
100
416
20. 3.
T2 50 g
33 x 27
0
UTL
8
418
17. 4.
T1 100 g
27 x 34
1
TL
50
419
17. 4.
T2 500 g
27 x 34
1
TL
50
420
30. 4.
T1 500 g
44,4 x 26,5
1
TL
50
421
30. 4.
T2 1000 g
44,4 x 26,5
1
TL
50
422
5. 5.
21 Sk
44 x 27
1
UTL
8
423
29. 5.
T2 50
27 x 34
1
TL
50
424
4. 6.
25 Sk
44 x 27
1
TL
50
425
6. 6.
30 Sk
44 x 27
1
TL
50
426
30. 6.
33 Sk
26,5 x 44
1
UTL
3
427
12. 9.
40 Sk
30,5 x 44,4
1
HA
1
428
25. 9.
T1 50g
38 x 38
1
TL
35
429
9. 10.
T1 100g
30,5 x 44,4
1
UTL
2 + 2
430
9. 10.
T1 100g
30,5 x 44,4
1
UTL
2 + 2
431
23. 10.
T2 100g
44,4 x 26,5
1
TL
50
432
23. 10.
T2 500g
44,4 x 26,5
1
TL
50
433
13. 11.
T2 50 g
27 x 34
1
TL
50
434
27. 11.
T2 1000g
45 x 55
1
UTL
4
435
27. 11.
T1 1000g
45 x 55
1
UTL
4Vysvetlivky:

TL tlačový list
UTL upravený tlačový list
HA hárček
k kupón
ZZ známkový zošitok
FDC obálka prvého dňa vydania


Prevodová tabuľka popisných nominálnych hodnôt a aktuálnych taríf:  T1 50 g 16 Sk   list 1. triedy do 50 g v tuzemskom styku
  T2 50 g 10 Sk   list 2. triedy do 50 g v tuzemskom styku
  T1 100 g 18 Sk   list 1. triedy do 100 g v tuzemskom styku
  T2 100 g 14 Sk   list 2. triedy do 100 g v tuzemskom styku
  T1 500 g 19 Sk   list 1. triedy do 500 g v tuzemskom styku
  T2 500 g 15 Sk   list 2. triedy do 500 g v tuzemskom styku
  T1 1000 g 37 Sk   list 1. triedy do 1000 g v tuzemskom styku
  T2 1000 g 31 Sk   list 2. triedy do 1000 g v tuzemskom styku


Písmeno T znamená Tarifa pre "Tuzemsko", číslica za označením T definuje prioritu doručenia zásielky, t. j. 1. alebo 2. trieda. Ďalšie číslo symbolizuje hmotnostné pásmo zásielky, v súčasnosti je to pre tuzemsko 50, 100, 500 a 1000 gramov.

Pozri tiež:Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists