Technické pamiatky: Solivar v Prešove

Poštová známka z emisného radu Technické pamiatky s vyobrazením historického skladu soli v Solivare v Prešove

11. 06. 2021

Poštová známka:
15 rokov Slovenskej republiky

15 rokov Slovenskej republiky
Deň vydania: 01. 01. 2008
Nominálna hodnota: T1 50 g 
Rozmery známky: 44 mm x 27 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 300000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 15. výročia vzniku Slovenskej republiky


Textový motív: 15 ROKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Obrazový motív: Mapa Slovenska s dominantami najväčších slovenských miest, štátny znak Slovenska, "európske" hviezdičky.

Nominálna hodnota: T1 50 g (pozri prevod taríf)
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Augustovič


Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008


Tematický popis a súvislosti:

Samostatná a suverénna Slovenská republika patrí k najmladším štátom sveta, hoci Slováci patria k najstarším obyvateľom Európy. V dôsledku nepriaznivých geopolitických a historických okolností svoju suverénnu a nezávislú štátnosť dosiahli až 1. januára 1993, teda pred 15 rokmi. Predkovia dnešných Slovákov kompaktne a nepretržito obývali územie dnešného Slovenska od konca 5. storočia. V 9. storočí vytvorili silný ranofeudálny štát, v ktorom boli položené základy štátnosti viacerých stredoeurópskych národov a základy slovanskej kultúry a literatúry. Tento štát na začiatku 10. storočia zanikol, avšak celé generácie Slovákov sa k nemu hlásili a hlásia ako k základnému prvku a počiatku národných štátoprávnych dejín. Ďalších takmer tisíc rokov Slováci žili v Uhorskom kráľovstve, kde sa po vzniku moderného nacionalizmu na konci 18. storočia snažili získať autonómiu a samosprávu. Keďže ústredná vláda Uhorského kráľovstva nevyhovela tejto požiadavke a naopak snažila sa z kráľovstva vytvoriť jednotný maďarský štát, Slováci na konci prvej svetovej vojny r. 1918 vytvorili spoločný štát s Čechmi – Česko-Slovenskú republiku. Keďže ani Česko-Slovenská republika nebola schopná vyriešiť všetky otázky vzájomných vzťahov, rozhodli sa r. 1992 českí a slovenskí politici mierovo a pokojne rozdeliť Česko-Slovensko a vytvoriť dva samostatné štáty. Spoločný štát zanikol 31. decembra 1992 a samostatná Slovenská republika bola vyhlásená 1. januára 1993. Známka zobrazuje mapu Slovenskej republiky, zvýraznenú slovenskou národnou trikolórou. Vo vnútri hraníc sú zvýraznené symboly ôsmich sídelných miest krajských samospráv, na ktoré je Slovenská republika vnútorne členená. Pozadím známkového poľa je štylizovaný emblém Európskej únie, ktorej sa Slovenská republika stala členom r. 2004. Obálka prvého dňa ukazuje umiestnenie Slovenskej republiky v Európe. Námetom pečiatky je vrch Kriváň, ktorý sa považuje za neoficiálny emblém Slovenska.


Autor (zdroj) popisu: PhDr. Anton Hrnko, CSc.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov