Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Celoslovenská filatelistická burza v Banskej Bystrici

15 rokov Slovenskej republiky

15 rokov Slovenskej republiky

Poštová známka


15 rokov Slovenskej republikyPoštová známka 15 rokov Slovenskej republiky
15 rokov Slovenskej republiky

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 15. výročia vzniku Slovenskej republiky.

Deň vydania: 01. 01. 2008
Nominálna hodnota: T1 50 g
Rozmery známky: 44 mm x 27 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 300000
Textový motív: 15 ROKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Obrazový motív: Mapa Slovenska s dominantami najväčších slovenských miest, štátny znak Slovenska, "európske" hviezdičky.

Nominálna hodnota: T1 50 g (pozri prevod taríf)
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Augustovič


Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008
Tematický popis a súvislosti::

Samostatná a suverénna Slovenská republika patrí k najmladším štátom sveta, hoci Slováci patria k najstarším obyvateľom Európy. V dôsledku nepriaznivých geopolitických a historických okolností svoju suverénnu a nezávislú štátnosť dosiahli až 1. januára 1993, teda pred 15 rokmi. Predkovia dnešných Slovákov kompaktne a nepretržito obývali územie dnešného Slovenska od konca 5. storočia. V 9. storočí vytvorili silný ranofeudálny štát, v ktorom boli položené základy štátnosti viacerých stredoeurópskych národov a základy slovanskej kultúry a literatúry. Tento štát na začiatku 10. storočia zanikol, avšak celé generácie Slovákov sa k nemu hlásili a hlásia ako k základnému prvku a počiatku národných štátoprávnych dejín. Ďalších takmer tisíc rokov Slováci žili v Uhorskom kráľovstve, kde sa po vzniku moderného nacionalizmu na konci 18. storočia snažili získať autonómiu a samosprávu. Keďže ústredná vláda Uhorského kráľovstva nevyhovela tejto požiadavke a naopak snažila sa z kráľovstva vytvoriť jednotný maďarský štát, Slováci na konci prvej svetovej vojny r. 1918 vytvorili spoločný štát s Čechmi – Česko-Slovenskú republiku. Keďže ani Česko-Slovenská republika nebola schopná vyriešiť všetky otázky vzájomných vzťahov, rozhodli sa r. 1992 českí a slovenskí politici mierovo a pokojne rozdeliť Česko-Slovensko a vytvoriť dva samostatné štáty. Spoločný štát zanikol 31. decembra 1992 a samostatná Slovenská republika bola vyhlásená 1. januára 1993. Známka zobrazuje mapu Slovenskej republiky, zvýraznenú slovenskou národnou trikolórou. Vo vnútri hraníc sú zvýraznené symboly ôsmich sídelných miest krajských samospráv, na ktoré je Slovenská republika vnútorne členená. Pozadím známkového poľa je štylizovaný emblém Európskej únie, ktorej sa Slovenská republika stala členom r. 2004. Obálka prvého dňa ukazuje umiestnenie Slovenskej republiky v Európe. Námetom pečiatky je vrch Kriváň, ktorý sa považuje za neoficiálny emblém Slovenska.

Autor (zdroj) popisu: PhDr. Anton Hrnko, CSc.
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
15 rokov Slovenskej republiky

15 rokov Slovenskej republiky
15 rokov Slovenskej republiky
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Hovorí sa, že polovica peňazí vydaných na reklamu je vyhodená oknom - len nikdy nevieme, ktorá to je.

(Jason Fried a David Heinemeier Hansson)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.