Smutná správa z Trnavy – Janko Mička už nie je medzi nami

Veľmi smutná správa o odchode jedného z najvýznamnejších slovenských a československých filatelistov - zberateľa, publicistu a nestora slovenskej mládežníckej filatelie mgr. Jána Mičku

18. 11. 2020

Poštová známka:
Dálie (s personalizovaným kupónom)

Dálie (s personalizovaným kupónom)
Deň vydania: 20. 03. 2008
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 33 x 27 mm + k 33 x 27 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: REMPO s.r.o. / Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset

Poštová známka Dálie s personalizovaným kupónom 60. výročiu Slovenskej národnej galérie. Známka ponúka možnosť výroby vlastného personalizovaného kupónu (ZPK).
Nominálna hodnota: T2 50 g (pozri prevod taríf)
Motív na známke: fotografia – Petr Škubal
Grafická úprava: Radka Hanečková
Náklad známok: 0,5 mil.

Známka s kupónom

Hárčeková úprava

Táto známka je dostupná aj v upravenom tlačovom liste (UTL) pre vytváranie vlastných personalizovaných kupónov (ZPK):

Poštová známka s personalizovaným kupónom Dálie


Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov