Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2020/1

Nové číslo filatelistického časopisu SPRAVODAJCA ZSF prináša aktuálne informácie o dianí v slovenskej organizovanej filatelii

23. 07. 2020

Poštová známka:
Deťom: Pavol Dobšinský

Deťom: Pavol Dobšinský
Deň vydania: 29. 05. 2008
 

Poštová známka z emisného radu Deťom venovaná zberateľovi slovenských rozprávok Pavlovi Dobšinskému.
Deň vydania: 29. 5. 2008
Nominálna hodnota: T2 50 g (pozri prevod taríf)
Rozmery známky: 27 mm x 34 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Uchnár
Rytec známky: Vieroslav Ondrejička
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 10 mil. ks.


Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov